Stirling III EF137 - Sea east of Tåsinge                                                 Updated: 10 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a113118.htm Bailey R F/Sgt RNZAF 75 p303.htm STI EF137 Minelaying Sea E of Tåsinge d230444 b010544 c113.htm Aabenraa
a113119.htm Butler P F Sgt RAF 75 p303.htm STI EF137 Minelaying Sea E of Tåsinge d230444 b010544 c113.htm Aabenraa
a113120.htm Harrison W F Sgt RAF 75 p303.htm STI EF137 Minelaying Sea E of Tåsinge d230444 b010544 c113.htm Aabenraa
a113121.htm Lammas M P/O RNZAF 75 p303.htm STI EF137 Minelaying Sea E of Tåsinge d230444 b010544 c113.htm Aabenraa
a113122.htm Larson I Sgt RCAF 75 p303.htm STI EF137 Minelaying Sea E of Tåsinge d230444 b010544 c113.htm Aabenraa
a113123.htm Thomas E H Sgt RAF 75 p303.htm STI EF137 Minelaying Sea E of Tåsinge d230444 b010544 c113.htm Aabenraa
a113124.htm Vaughan D W F/Sgt RNZAF 75 p303.htm STI EF137 Minelaying Sea E of Tåsinge d230444 b010544 c113.htm Aabenraa


114 RAF bombefly
foretog denne nat mineringer i Østersøen, og 3 Halifaxes og 2 Stirlings gik tabt. STI EF137 blev skudt ned af en tysk natjager og styrtede i havet øst for Tåsinge omkring her. Hele besætningen omkom. (Kilder: FT 88-40-26 og AOD+p303MACR)
Et monument for flyverne er rejst i Vemmenæs. Se meget mere om Ivar Larson.

"Hele den omkomne besætning blev ført til Aabenraa, hvor begravelsen fandt sted den 1. maj 1944. Jordpåkastelsen forrettedes af en tysk feltpræst, hvis division i foråret 1944 var flyttet fra østfronten til Bramminge. Feltdegn ved begravelsen var den senere højskoleforstander Niels Bøgh Andersen, der som sydslesviger var indkaldt til den tyske værnemagt." (FAF)
Google Map planesRNZAF   7 flyvere.

That night 114 RAF bombers carried out minelaying operations in the Baltic Sea, and 3 Halifaxes and 2 Stirlings were lost. STI EF137 was shot down by a German night fighter and crashed into the sea east of Tåsinge about here. All of the crew perished. (Sources: FT 88-40-26 and AOD+p303MACR)
A monument to the airmen was erected in Vemmenæs. Read much more about Ivar Larson.

All of the perished crew were taken to Aabenraa and buried on 1 May 1944. A German army chaplain assisted by Niels Bøgh Andersen officiated at the graveside. Their division had been moved from the front in Russia to Bramminge in South Jutland in the spring of 1944. Niels Bøgh Andersen from the Danish minority south of the border to Germany had to take part in the war like other citizens of Germany. After the war he became the head of a folk high school. (Source: FAF)

See No. 75 Squadron RAF - Wikipedia, in 1946 No. 75 Squadron RNZAF. 75 Squadron Association NZ + UK. Short Stirling.
Stirling III EF 137 AA-E took off from RAF Mepal at 20.42 hrs on 23 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) 
75(nz)squadron has more, also 75(NZ) Squadron RAF Records from April 1944, find entry of 23.4.1944, and see that this plane with Captain Lammas failed to return.
Google Map planesRNZAF   7 airmen.