Lancaster III ND420 - At Brande - Monument                 Updated:  09 FEB 2024

Monument for besætningen på LAN ND420
rejst her ved Ørbæklund 1, 7330 Brande.

Det blev afsløret den 10. april 1999 netop 55 år efter styrtet.
"Den australske ambassadør og repræsentanter for
Royal Air Force, forsvaret og hjemmeværnet var inviteret,
og ikke mindst de to gamle veteraner fra Australien, der
afslørede stenen, gjorde dagen til noget særligt." Citat fra

Lancaster ND420 - skudt ned 10. april 1944
 (pdf, 1.13 MB, 34 sider) af Poul Westergaard Jensen.

In memory of the crew of Lancaster ND420/G No 103 SQD
      shot down on 10 April 1944
     James Nimmo     RAAF 21
     Thomas Bradley  RAAF 21
     Arthur Thornton  RAAF 24
     Jack Bernaldo     RAAF 27
     James Roberts    RAF    20
     They died for us

Monument to the crew of
LAN ND420
erected here at Ørbæklund 1, DK-7330 Brande.

It was unveiled on 10 April 1999, exacly 55 years after the crash.
"The Australian Ambassador and representatives from
the Royal Air Forces, the Danish armed forces and
the Danish Home Guard were invited, and not least the two
old veterans from Australia who unveiled the stone, made
it a very special day." Quote from
 Lancaster ND420 - skudt ned 10. april 1944

(pdf, 1.13 MB, 34 pages) by Poul Westergaard Jensen
in Danish, but with photos and some documents in English.