Lancaster III ND420 - At Brande - Monument                 Updated:  22 MAY 2019

Monument for besætningen på LAN ND420
rejst her ved Ørbæklund 1, 7330 Brande.

Det blev afsløret den 10. april 1999 netop 55 år efter styrtet.
"Den australske ambassadør og repræsentanter for
Royal Air Force, forsvaret og hjemmeværnet var inviteret,
og ikke mindst de to gamle veteraner fra Australien, der
afslørede stenen, gjorde dagen til noget særligt." Citat fra

Lancaster ND 420 - skudt ned den 10. april 1944
 (pdf, 1.13 MB, 34 sider) af Poul Westergaard Jensen.

In memory of the crew of Lancaster ND420/G No 103 SQD
      shot down on 10 April 1944
     James Nimmo      21
     Thomas Bradley   21
     Arthur Thornton    24
     Jack Bernaldo      27
     James Roberts     20
     They died for us

Monument to the crew of
LAN ND420
erected here at Ørbæklund 1, DK-7330 Brande.

It was unveiled on 10 April 1999, exacly 55 years after the crash.
"The Australian Ambassador and representatives from
the Royal Air Forces, the Danish armed forces and
the Danish Home Guard were invited, and not least the two
old veterans from Australia who unveiled the stone, made
it a very special day." Quote from
Lancaster ND420 - shot down on 10 April 1944

(pdf, 1.13 MB, 34 pages) by Poul Westergaard Jensen
in Danish, but with photos and some documents in English.