Lancaster R5679 - Links  Mindesten  RAF Mindestue Propel
4. maj 2014  4. maj 2015  4. maj 2018

LAN R5679 styrtede ned her, tæt på her, overblik her den 25. september 1942.
Foto af dette fly * Nødudgange *
Google Map p114 Lancaster R5679
Radarstationer * LAN R5724 * Karup september 1942 * Luftfoto Grønhøj


En flyver * I 1942 faldt et fly ned i Grønhøj * Beretning fra Bent Krath
Beretning fra Tage Filbert om flystyrtet og Attrap - Grove/Karup.


Himlen lyste op, da bombeflyet brændte * Endnu et øjenvidne-FrodeAndersen
Lokale oplysninger om flystyrt i Grønhøj for 70 år siden

Nær nedstyrtningsstedet*Attrap - Grove/Karup*Luftfotos af flere typer sat sammen
De fandt nedstyrtningsstedet Nedstyrtningsstedet i skoven * De fandt vragstykker  
Besøg 8 NOV 2012 * Pæl på nedstyrtningsstedet

Min onkel faldt ned i Grønhøj * Fotos og tekster fra David Geddes
Lancaster lokaliseret - pdf * Tak fra David Geddes * Om David Geddes

Se Lancaster R5679 Memorial Unveiling, et album af David Geddes.
Kongenshus Mindepark scroll ned og se mere * vandretursfolder
Mindedalen * Informationstavle og pil * Informationstavlen, pdf-fil
Fotos 8 NOV 2012 * Hammerum + Ø.Horne * Kongenshus Udsigtstårn

Grønhøj Kro * kartoffeltysker.dk * Kendte mindestene
Udstilling om kartoffeltyskerne * Museum med hestetrukne redskaber

Hjemmeside om Grønhøj Kro, der er her  
- overblik her.

Beretning fra Tage Bitsch Johansen * Flybesætning mindes
Om mødet den 26. november 2012 i Grønhøj Forsamlingshus
Indsamling til mindesten * Om afsløring i Uge-Avisen. Mindesten 23. maj 2013

Viborg Stifts Folkeblad skrev Mindesten for nedstyrtet flybesætning
Pæn interesse for Lancaster-mindesmærke * Lancastergruppen mangler penge 
Mindesten for flyvere afsløres 25. maj * Sækkepiber ved mindestensafsløring
Stort program ved mindestensafsløring * Taknemmelig og rørt   flyver-nevø - -  
og Afsløring af mindesten blev et tilløbsstykke - alle af Jens Peder Østergaard

Randrusianer får sat minde over flyvere af Knud Mogensen, Randers Amtsavis

09 OCT 2021           Memorial stone   RAF Memorial Room Propeller
4 May 2014  4 May 2015  4 May 2018 

LAN R5679 crashed here, overview here on 25 SEP 1942.
Photo of this aircraft * Exits *
Google Map p114 Lancaster R5679
Lancaster R5679 lost 25th Sep 1942
(pdf- 35 mb) by Mike Brewser ARC M
German Fighter Claims see page 32 *
Radar Stations*LAN R5724*
Accounts of R5724/R5679*Aerial photo Grønhøj
One airman *
In 1942 a plane fell down in Grønhøj * Account from Bent Krath
Account from Tage Filbert about the air crash and Decoy A/F Grove/Karup

The sky lit up when the bomber burned * Another eye witness
Local information on air crash in Grønhøj 70 years ago

Near the crash site*Decoy A/F Grove/Karup*Combined aerial photos
They found the crash site * The crash site in the wood
They found pieces of wreckage*Visit 8 NOV 2012* Pole marker at crash site

Email from David Geddes to Gregers Laigaard * Photos and texts from DG

Lancaster located * Thank You from David Geddes * About DG
See Lancaster R5679 Memorial Unveiling, a webalbum by David Geddes.
The Memorial Park at Kongenshus * Kongenshus-photos+map(kort)
Memorial Valley * Information board and arrow * The information board, pdf
Photos 8 NOV 20 * Hammerum + Ø.Horne * Kongenshus Tower

Grønhøj Kro * Museum with agricultural tools once drawn by horses
Exhibition about the potato Germans

Website about Grønhøj Kro which is here - overview here.

Account from Tage Bitsch Johansen * Air crew commemorated
About the meeting in Grønhøj Village Hall on 26 November 2012

Memorial Stone 23 May 2013

Viborg Stifts Folkeblad wrote Memorial stone - and Fair interest - and
The Lancaster Team and also

Grateful and moved nephew of airman has landed on the heath
and Unveiling of memorial stone was a draw by Jens Peder Østergaard.
See also A citizen of Randers has a memorial to airmen erected
by Knud Mogensen in Randers Amtsavis and
7 young men perished on their first mission together
by Flemming Larsen in
Herning Folkeblad.