De fandt vragstykker - They found pieces of wreckage   Links      Updated:  25 MAY 2014

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAN R5679 styrtede ned her, tæt på her, overblik her.Se Nær nedstyrtningsstedet*De fandt nedstyrtningsstedet*Nedstyrtningsstedet*Besøg 8 NOV 2012

Hjulsporene var de nemmeste steder for Carl Otto og Tom at finde metaldele. De eksploderede patroner og det brændte plexiglas nær nederste højre hjørne angiver en voldsom brand - helt som Bent Krath fortalte mig og som nævnt af Gudrun Laigaard i
Himlen lyste op, da bombeflyet brændte.*Kongenshus Udsigtstårn*Mindedalen

Patronen .303 inch til venstre har inskriptionen: GB 1941  VII. Bundproppen i rustfrit stål over de sprængte patroner: 23W744  R3 33A.

LAN R5679 crashed here, at close range here, overview here. See Near the crash site* They found the crash site* The crash site in the wood* Visit 8 NOV 2012

The wheel tracks were the easiest places for Carl Otto and Tom to find metal parts. The exploded cartridges and the burnt Perspex near the bottom right corner
indicate a vehement fire - just as Bent Krath told me and as mentioned in
The sky lit up when the bomber burned. * Kongenshus Tower * Memorial Valley

The .303 inch cartridge to the left has the inscription: GB 1941  VII. The stainless steel drain plug above the exploded cartridges: 23W744  R3 33A.