COWI A/S har stillet luftfoto fra COWIs kortportal KORTAL til rådighed for projektet. "DDO® 2010, copyright COWI".  Links  Grønhøj   22 OCT 2013  

Luftfoto  LAN R5679 kom fra øst

5 En flyver- Ralph Bevan sprang ud og    
   omkom. Dette fly styrtede ned 1600 m
   fra dette sted.
6 Grønhøj Kro
Himlen lyste op, da bombeflyet brændte

7 Resenfeldevej 11, Filbert  Tabte højde.

8 Resenfeldevej 17, nær styrtet

P Pæl ved nedstyrtningsstedet  B. Krath

  
1550 m fra Mindesten
M Mindesten og RAF Mindestue
    ved Grønhøj Kro


Aerial photo
LAN R5679 came from the east
5 One airman - Ralph Bevan bailed out
   and perished. This plane crashed
   1600 m from this place.
6 Grønhøj Kro
The sky lit up when the bomber burned

7 Resenfeldevej 11, Filbert  It lost height.

8 Resenfeldevej 17, near the crash site

P Marker pole at the crash site*B. Krath

 
1550 m from Memorial stone
M Memorial stone-RAF Memorial Room
    at Grønhøj Kro