Lancaster R5679 - Grønhøj - 2014  Links  Mindesten   Memorial stone Photos: Jørgen Larsen Updated:  11 MAY 2014

  I Grønhøj blev Danmarks befrielse for 69 år siden                                        Se artikel med fotos i UGE-AVISEN KARUP 7. maj s. 6
markeret den 4. maj 2014 på initiativ af Poul Vester,
HVK KONGENSHUS
var et smukt syn i det svindende sollys.

Efter en tur til Pælen ved nedstyrtningsstedet
hvor Poul Vester og andre fortalte hvad der var sket
på det sted, samledes de omkring 80 deltagere
fra egnen ved Mindestenen til en højtidelighed.
7 fakler for flyverne fra LAN R5679, en fane, en buket blomster og en æresvagt fra
HVK KONGENSHUS
var et smukt syn i det svindende sollys.
Knud Gaarn-Larsen sang for til En lærke letted
og Det haver så nyligen regnet.

Pastor Andreas Hansen fra Frederiks Kirke
holdt denne tale. Gregers Laigaard fra Grønhøj Kro
indbød til fælles kaffebord med underholdning.
Anders Straarup holdt et foredrag i Rejsby Kirke.
Umuligt at være to steder på samme tid.


In Grønhøj the liberation of Denmark 69 years ago                                    See article with photos - artikel med fotos i UGE-AVISEN KARUP 7. maj s. 6
was commemorated on 4 May 2014 on the initiative of
Poul Vester, HVK KONGENSHUS.

After a visit to the Marker pole at the crash site
where Poul Vester and others told what had happened
about 80 people from the area gathered at the
Memorial Stone for a ceremony. See
translation of the article in UGE-AVISEN KARUP.
7 torches for the airmen of LAN R5679, a standard,
a bunch of flowers and a guard of honour from the Home Guard made up a beautiful sight in the fading sunlight.


Knud Gaarn-Larsen led the singing of A Lark Ascended and another Danish song. Vicar Andreas Hansen of Frederiks delivered this speech on the occasion.
Gregers Laigaard of Grønhøj Kro invited to a common coffee table. Anders Straarup delivered a speech in Rejsby. Impossible to be in two places at the same time.