UGE-AVISEN KARUP - KARUP WEEKLY  Links   12 MAR 2013

LAN R5679 styrtede ned vest for Grønhøj den 25. september 1942. Alle 7 flyvere omkom.
Redaktør Knud Gaarn-Larsen angav efter kontakter fra læsere et sandsynligt nedstyrtningssted.
Mandag den 8. oktober 2012 fandt vi vragrester med metaldetektorer her, tæt på her, overblik her.

Se Google Map p114 Lancaster R5679 * Nær nedstyrtningsstedet * Attrap - Grove/Karup
De fandt nedstyrtningsstedet * Nedstyrtningsstedet i skoven * De fandt vragstykker 
Beretning fra Bent Krath.
Pilot L.W. Morrison var onkel til David Geddes, se Fotos og tekster fra DG.
Om David Geddes.

Via kromand Gregers Laigaard, Grønhøj Kro er UGE-AVISEN KARUP blevet inddraget.
Redaktør Knud Gaarn-Larsen har sendt artikler og mails. Læsere kontaktede ham.
Uge 38: I 1942 faldt et fly ned i Grønhøj  + Uge 44: Endnu et øjenvidne
Uge 39: Min onkel faldt ned i Grønhøj   
Uge 40: Lokale oplysninger om flystyrt i Grønhøj for 70 år siden.
Uge 42: Lancaster lokaliseret

Uge 44: Tak fra David Geddes - i UGE-AVISEN KARUP i en redigeret udgave med foto.
Uge 47: Beretning fra Tage Bitsch Johansen * Flybesætning mindes * Annoncen Om mødet

Uge 49: Indsamling til mindesten
Uge 02: Mindesten i Grønhøj afsløres 25. maj 2013
Uge 11: Lancaster-besætning mindes

LAN R5679 crashed west of Grønhøj on 25 SEP 1942. All 7 airmen perished.
After contacts from his readers editor Knud Gaarn-Larsen established a likely crash site.
On Monday 8 October 2012 we found pieces of wreckage with metal detectors here, at close
range  here, overview here.


See Google Map p114 Lancaster R5679 *
Near the crash site * Decoy A/F Grove/Karup
They found the crash site * The crash site in the wood * They found pieces of wreckage.
Account from Bent Krath.
Pilot L.W. Morrison was the uncle of DG, see Photos and texts from DG and About David Geddes.
KARUP WEEKLY has been involved via innkeeper Gregers Laigaard, Grønhøj Kro. See
19 SEP 2012: In 1942 a plane fell down in Grønhøj.   31 OCT 2012: Another eye witness
26 SEP 2012: My uncle fell down in Grønhøj by editor Knud Gaarn-Larsen - see email from DG
A very important source of this article was the first email from David Geddes to Gregers Laigaard.
03 OCT 2012: Local information on air crash in Grønhøj 70 years ago.
17 OCT 2012: Lancaster located
- see photos in the Danish edition
31 OCT 2012: Thank You from David Geddes - UGE-AVISEN KARUP has an edited version+photo.
21 NOV 2012:
Account from Tage Bitsch Johansen * Air crew commemorated * About the meeting
05 DEC 2012: Public subscription for a memorial stone