Nødudgange - Lancaster I Exits                                                       Updated:  22 OCT 2012

Se Fotos af nødudgange
og
Tab af liv, især de sidste linjer.

Se også Lancaster fotos.

 

See
Photos of emergency exits

and
Loss of Lives
- particularly the last lines.

See also Lancaster photos.