FRA  UGE-AVISEN KARUP -  FROM  KARUP WEEKLY   Updated:  19 OCT 2012

LAN R5679 styrtede ned vest for Grønhøj den 25. september 1942. Alle 7 flyvere omkom.
Redaktør Knud Gaarn-Larsen angav efter kontakter fra læsere et sandsynligt nedstyrtningssted.
Mandag den 8. oktober 2012 fandt vi vragrester med metaldetektorer her, tæt på her, overblik her.

Se Google Map p114 Lancaster R5679 * Nær nedstyrtningsstedet

De fandt nedstyrtningsstedet * Nedstyrtningsstedet i skoven * De fandt vragstykker

Pilot L.W. Morrison var onkel til David Geddes, se Fotos og tekster fra David Geddes.
Via kromand Gregers Laigaard, Grønhøj Kro er UGE-AVISEN KARUP blevet inddraget.
Redaktør Knud Gaarn-Larsen har sendt artikel og mails. Læsere kontaktede ham.
Se
Uge 38: I 1942 faldt et fly ned i Grønhøj af redaktør Knud Gaarn-Larsen.
Uge 39: Min onkel faldt ned i Grønhøj af redaktør Knud Gaarn-Larsen.
Uge 40: Lokale oplysninger om flystyrt i Grønhøj for 70 år siden.
Uge 42: Lancaster lokaliseret, af redaktør Knud Gaarn-Larsen.

Mere følger! Se forsiden Uge 42.

   
                                      
LAN R5679 crashed west of Grønhøj on 25 SEP 1942. All 7 airmen perished.
After contacts from his readers editor Knud Gaarn-Larsen established a likely crash site.
On Monday 8 October 2012 we found pieces of wreckage with metal detectors here, at close
range  here, overview here.
See Google Map p114 Lancaster R5679 * Near the crash site

They found the crash site * The crash site in the wood * They found pieces of wreckage.

Pilot L.W. Morrison was the uncle of David Geddes, see Photos and texts from David Geddes.

KARUP WEEKLY has been involved via innkeeper Gregers Laigaard, Grønhøj Kro.
See

19 SEP 2012:
In 1942 a plane fell down in Grønhøj.
26 SEP 2012: My uncle fell down in Grønhøj by editor Knud Gaarn-Larsen.
A very important source of this article was the first email from David Geddes to Gregers Laigaard.
03 OCT 2012: Local information on air crash in Grønhøj 70 years ago.
17 OCT 2012: Lancaster located.
More to follow! See the front page on 17 OCT 2012.