Lancaster R5679 - En flyver - One airman         Links  Photos by AS on 25 AUG 2012       Updated:  22 OCT 2013

         
LAN R5679 styrtede ned omkring 1600 m vest for dette sted, se fotos fra Nær nedstyrtningsstedet og artiklen Himlen lyste op, da bombeflyet brændte.
En flyver blev dræbt, da han ramte jorden
her (overblik her) foran det røde hus i haven ved Mønstedvej 18, dengang et hønsehus. Dette foto er taget herfra.
Han kom ud af flyet for sent til at gøre brug af faldskærmen. Den nåede ikke at folde sig ud. (Kilde: Kromand Gregers Laigaard, Grønhøj Kro)

Se I 1942 faldt et fly ned i Grønhøj. Læs mere om T. R. Bevan. Det må være ham! Alle 7 besætningsmedlemmer blev begravet i Frederikshavn. Se dette fly.
Se Google Map p114 Lancaster R5679. Der er en lige linje mellem gården der blev ramt, stedet hvor denne flyver styrtede ned og Nedstyrtningsstedet i skoven.

LAN R5679 crashed about 1600 m west of this place - see photos from Near the crash site and the article The sky lit up when the bomber burned.
One airman was killed, when he hit the ground here (overview here) in front of the red house in the garden of Mønstedvej 18, then a hen house. This photo is
taken from here. He got out of the plane too late to make use of his parachute. It did not have time to open up. (Source:Innkeeper Gregers Laigaard, The inn Grønhøj Kro)
See In 1942 a plane fell down in Grønhøj. Read more about T. R. Bevan. It must be him! All of the 7 crew members were buried in Frederikshavn. See this plane.
See Google Map p114 Lancaster R5679. There is a straight line between the farm that was hit, the place where this airman fell down and The crash site in the wood.