Besøg 8 NOV 2012 - Visit 8 NOV 2012                Links                       Updated:  09 NOV 2012

         

 

 

 

 

 

 

 


 


Kongenshus Hede, fotos og kort * Fotos 8 NOV 2012 * Hammerum+Ø.Horne
Mindedalen * Informationstavle og pil * Attrap Grove/Karup *

Google Map p114 Lancaster R5679
Om Nedstyrtningsområdet. Fra den hvide pind i skovspidsen mod syd og til den
første grønne pind er der 28,75 m. Herfra er der 24,75 m hen til næste pind med
A4-ark. Vragrester blev fundet med metaldetektorer mellem de to grønne pinde.

Kongenshus Hede, the heath, photos and map * Information board and arrow 
Memorial Valley * Hammerum+Ø.Horne * Photos 8 NOV 2012
Decoy A/F Grove/Karup * Google Map p114 Lancaster R5679

About the Crash site area. The distance from the white stick to the south and to
the first green stick is
28.75 m. From here to the next stick with an A4-sheet there
is a distance of
24.75 m. Pieces of wreckage were found with metal detectors
between the two green sticks.