Lancaster R5679 - Grønhøj 2015  4. maj 2015   4 May 2015       Updated:  06 JUL 2015

 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  VSF Karup LAN R5679  Mindesten  Memorial Stone  4. maj 2014  4 May 2014  Links

Gronhoj Denmark - Liberation Day - Webalbum by David Geddes, 96 photos

 1 
  Familier på nedstyrtningsstedet.
 2   Udkig fra nedstyrtningsstedet. Kongenshus Mindepark.

 3   Danskere på nedstyrtningsstedet.
 4   Gæster ved Mindestenen før højtideligheden.

 5   Gordon og Bill Emerslund med Poul Vester. 6 nær Mindesten.
 6   Højtideligheden begynder.

 7   7 fakler tændes. Trompetister.
 8   Tale af Major L.E. Pedersen TRNM. Krans fra Hjemmeværnet.

 9   Emilie Grav TV/MIDT-VEST parat til udsendelse.
10  Gordon og Bill Emerslund lagde en krans. David Geddes lagde en krans.

11  Anders Straarup lagde en krans. Honnør efter sidste krans.
12  Kranse med bånd og kort.

13  Bill Emerslund og David Geddes holdt taler.
14  Soldatens bøn. Tale af Poul Vester.

15  Poul Vester afsluttede højtideligheden. 6 ved Mindesten.
16  Flere fotos efter højtideligheden.

17  David, Gordon og Bill. L.E. Pedersen, P. Vester og Knud Gaarn-Larsen.
18  Fra fælles kaffebord.

VSF-artikel Grønhøj fejrede 70-året for befrielsen.
Karup artikel 100 fejrede befrielsens 70 års dag.

 Gronhoj Denmark - Liberation Day - Webalbum by David Geddes, 96 photos

 1   Families at the crash site.
 2   View from the crash site. Kongenshus Memorial Park.

 3   Danes at the crash site.
 4   Visitors at the Memorial Stone before the ceremony.

 5   Gordon and Bill Emerslund with Poul Vester. 6 at the Memorial Stone.
 6   The ceremony begins.

 7   7 torches are lit. Trumpeters.
 8   Speech by Major L.E. Pedersen TRNM. Wreath from the Home Guard.

 9   Emilie Grav TV/MIDT-VEST ready for a broadcast.
10  Gordon and Bill Emerslund laid a wreath. David Geddes laid a wreath.

11  Anders Straarup laid a wreath. A salute after the last wreath.
12  Wreaths with ribbons and cards.

13  Bill Emerslund and David Geddes made speeches.
14  A Soldier's Prayer. Speech by Poul Vester.

15  Poul Vester ended the ceremony. 6 at the Memorial Stone.
16  More photos after the ceremony.

17  David, Gordon og Bill. L.E. Pedersen, P. Vester, and Knud Gaarn-Larsen.
18  From the coffee table.

VSF-article Grønhøj commemorated the 70th anniversary of the liberation.
Karup article 100 commemorated the 70th anniversary of the liberation.