Beretning fra Tage Filbert                Links           In English                Updated:  16 DEC 2020

LAN R5679 styrtede ned vest for Grønhøj den 25. september 1942. Alle 7 flyvere omkom. Se Google Map p114 LAN R5679.

Beretning fra Tage Filbert den 3. januar 2013 om Lancaster R5679 og om Attrap-flyvepladsen.

Den 25. september 1942 var han 10 år og boede på Resenfeldevej 11 sammen med blandt andre sin far Thomas Filbert og storebror Johannes på 20 år. Nu bor
hans svigerinde Kirstine Filbert på gården.

Flystyrtet

Der havde hele aftenen været en del tyske jagere i luften fra Karup (Fliegerhorst Grove). Familien kunne høre ildkampen.  De så bombeflyet i voldsom brand tabe
højde.

Da det var klart, at flyet var styrtet ned, skyndte Thomas Filbert og Johannes sig hen til det langs markhegn for hurtigt at kunne komme i skjul, hvis en tysk jager
skulle dukke op. Der var en meget voldsom ildebrand, og de kunne se mindst 2 flyvere i maskinen, men de var døde. Det var umuligt at komme tæt på.

En del patroner blev sprængt under branden, og projektiler fløj langt omkring. Nogle af dem ramte bliktaget på Resenfeldevej 11, i luftlinje 1 km fra nedstyrtnings-
stedet.

Da tyskerne kom, afspærrede de området et stykke tid. Et par dage efter kom Tage ud til flyet af nysgerrighed. Sammen med mange andre fik han samlet vrag-
stykker. I løbet af de over 70 år siden styrtet er de gået tabt.

Attrap - Grove/Karup  Fotos RAF1943 * Luftwaffe1944 * SDFE1999 * KRAK1954/2018 * JU 88 Grove * JU 88G Skrydstrup * JU 88 G-6 Faarhus

Tyskerne ville gerne have allierede flyvere til at angribe Attrapflyvepladsen i stedet for Grove Flyveplads, 8 km væk.
Startbaner, 52 m brede, er væk, men spor af 5,5 m brede brandbælter pløjet i startbanerne ses stadig i 2020 sammen med flak-stillinger og rester af bygninger.

Tage Filbert (1932-2019) fortalte om Attrapflyvepladsen, at der var mange lysmaster, et kontroltårn og andre bygninger og et hus til 4 soldater. Der var en gammel chef, hjulpet af en gammel mand og en dreng. Desuden var der en vagt, som meget tit blev udskiftet, fordi soldaten skulle tilbage til mere aktiv tjeneste.

Omkring 20 træfly var parkeret ved levende hegn. De var malet for at ligne rigtige fly. Thomas Filbert havde nogle bistader, så den gamle chef bad ham om at fjerne
en sværm bier, der havde slået sig ned i et attrap-fly. Da Thomas Filbert og hans svigersøn fjernede flyets propel for at komme tættere på bierne, dukkede den tyske
vagt op. Han havde intet hørt om chefens anmodning, så de blev holdt tilbage i nogle timer til chefen ankom!

De falske landingsbaner bestod af løst gråt sand, der jævnligt blev harvet. En enkelt gang ville en tysk pilot lande på den grå betonbane. Han blev meget overrasket,
da han satte hjulene i det løse sand! Flyets besætning på 2 eller 3 mand overlevede, men flyet blev totalskadet!