Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten Links  In English Højre foto 19 APR 2013 af Poul Vester Opdateret: 23 MAJ 2013

 
 

 

 

 

 


Den 25. september 1942 styrtede LAN R5679 ned her vest for Grønhøj. En flyver blev dræbt, da han ramte jorden her.
6 andre flyvere omkom ved flystyrtet.
Himlen lyste op, da bombeflyet brændte fastslog fru Gudrun Laigaard. Se Luftfoto.
Se også Google Map p114 Lancaster R5679. Vi rejser en mindesten for disse 7 flyvere. Kromand Gregers Laigaard
Grønhøj Kro har stillet rummet til venstre i indkørslen til stalden til rådighed for en RAF Mindestue.
Mindestenen blev rejst her
mellem
stalden og Det røde hus ud mod vejen. Søren Nielsen Grønhøj Vognmandsforretning donerede stenen og transporterede
den til stenhugger Carsten Sørensen. Gregers lavede et fundament til
stenen! Knud Gaarn-Larsen og Gerhardt Hørdum, Frederiks
og Anders Straarup stod for indsamlingen af beløb til Andelskassen i Frederiks
konto  59598026314 se detaljer. Mange menne-
sker støttede projektet, også med arbejde!
KONGENSHUS MINDEPARK  rejste en pæl ved nedstyrtningsstedet 1500 m væk.
Afsløringen finder sted lørdag den 25. maj 2013 kl. 14.00
men fanebærerne møder kl. 13.00. Der bliver omkring
25 faner fra
HVK Kongenshus samt HVE KARUP, soldaterforeninger i Viborg og andre. Flyvevåbnet laver en særlig overflyvning.
Borgmester Søren Pape Poulsen, Viborg Kommune, Squadron Leader Robert Hylands
RAF, som repræsentant for the UK Chief
of Defence Staff på vegne af Her Majesty’s Armed Forces,
Oberst Steen Ulrich, chef for Helicopter Wing Karup, flyverpræst
Kåre Egholm Pedersen og
oberst Mogens Bech, chef for Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, har givet tilsagn om at deltage.
Trompetist Birgit Lyby Damgaard fra Prinsens Musikkorps og sækkepibespiller Glen Ross Gillespie spiller.
Se artikler i UGE-AVISEN KARUP og Mindesten*Pæn interesse*Lancastergruppen*afsløres*sækkepibe*stort program i Viborg Stifts Folkeblad.
Ingen tilmelding - alle er velkomne! En lærke letted' er blevet oversat til engelsk til denne lejlighed. Se program A+B * A * B