Lancaster X - At Halsskov                                                                Updated:  17 MAY 2022
 
IKKE HAL DT628 men en ukendt Lancaster!     NOT HAL DT628 but an unknown Lancaster!                   

Afgørende nyt: Det var IKKE en Halifax, men en ukendt Lancaster - denne Lancaster X! Se Press + Halsskov Halifax/Lancaster.
21. april 1943 styrtede LAN X ned ved Strandgården (Revvej 167,4220 Korsør her) ved Halsskov.(Kilde:V. Skaarup) Se Google Map p152 + tysk rapport.
LAN X startede fra England 20. april 1943 om aftenen for at bombe Stettin, skudt ned af flak 21. april 1943 kl. 00.18.
Efterlysning Korsør Posten + TV

Kort version ud fra alle indsamlede oplysninger:
Flyet var på vej ned gennem Storebælt mod Stettin. Det må være blevet ramt og slået ud af kurs, så det fløj mod nordvest ud for Korsør. Det skød mod tyske stillinger, blev ramt igen og drejede ind over land, kastede en bombe ved Strandgaarden og styrtede ned lige efter. Bombelasten eksploderede i nedslaget og brændstoffet
gjorde området til et flammehav. Huse blev beskadiget. Flyet og besætningen blev sprængt i mange små stumper. Dele af lig blev samlet op, ført til Bispebjerg
Kirkegaard og begravet som ukendte i 7 grave, se Bispebjerg plan. Aviserne skrev ikke om ligene. Politirapporter eksisterer ikke mere.

Nyt håb i 2017: Artiklen fra Hans Kjaersgaard i Daily Telegraph den 4.oktober 2017 Meet the women war detectives tracking down unknown soldiers fik mig til at
kontakte Nicola Nash som fandt data om en del af de 21 flyvere fra de da 3 mulige Lancastere. Selv de mest perfekte beskrivelser af flyvere kan ikke på nogen måde
passe med de 7 lig på Bispebjerg, når "det oprindelige opgravningshold var ude af stand til at få ret mange detaljer om de omkomne" som fastslået af CWGC
03 APR 2019. I 2018 blev min opmærksomhed henledt på en rapport fra 1946: "De blev gravet op og deres lig blev fundet at være helt upåklædte. Som følge deraf var identification umulig. Men de fleste af ligene var slemt brændte og åbenbart ofre for nedstyrtning over land" - fastslog lederen af arbejdet med identifikation.
Se kilden i afsnittet på engelsk. I 2019 kunne CWGC kun fastholde den konklusion.

425 fly fløj fra England for at bombe vigtige mål, se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. 30 vendte ikke tilbage, og vi ved hvad der skete med de 26.
4 fly forsvandt sporløst. Aircrew Remembered har disse links: Halifax DT628 * Lancaster I ED326 PH-K * Lancaster I W4254 DX-S * Lancaster I W4325 UV-O.
(Se LAN W4325 i AirmenDK.) Det uidentificerede fly ved Halsskov kalder jeg Lancaster X.
De 3 Lancaster-fly blev leveret af A.V.Roe (Chadderton) og de havde alle Merlin 20 motorer.Historiker Harry Holmes har bekræftet, at numre i den afgørende rapport
fundet i november 2011 var fra deres Lancaster bombefly - men umuligt at sige fra hvilket fly!
Se i AirmenDK historien om LAN W4325 og McGlinchy og Dixon og West Slagelse!

En motor blev fundet ved nedstyrtningsstedet. Det var tydeligt for flere eksperter en Rolls-Royce Merlin der aldrig blev brugt i en Stirling, men både i Halifax II og
Lancaster I. Ingen påpegede forskelle mellem versionerne i Halifax og Lancaster, så da andre vidnesbyrd pegede på Halifax, blev flyet identificeret som HAL DT628.
En nyligt fundet rapport havde detaljer der viste det var en Lancaster, også Fotos fra Air Historical Branch. Det blev anerkendt af en uafhængig ekspert fra
Planehunters i Belgien, som efterfølgende erklærede om fotos fra www.airmen.dk at de 100% viste, at det var en Lancaster! Se
Merlin! Lancaster X

Henning Knudsen fastslog om Landingsstel og dele i Korsør at landingshjulet helt afgjort er fra en Halifax! Se også en anden Halifax, fotos p158 og
Lancaster + Halifax landingsstel. Bag jernbanevognen med vragrester ses i øverste venstre hjørne noget af sydgavlen af Amerikakajen 1, 4220 Korsør.
5 dage efter styrtene nævnte Luftgaukommando XI i Hamburg flyet ved Halsskov som en Halifax!!! Det så jeg først i dokumenter fra Helge W. Gram, da folk i
Korsør var blevet spurgt om oplysninger! Se Artikler i Korsør Posten og indslag i TV2 ØST. Det har givet et antal beretninger og serier af fotos. Imponerende!


Se Korsør Avis om flystyrt og Berlingske Tidende om flystyrt. Pointen er at maskinen eksploderede ved nedslaget. Stykker af flyet og flyverne blev spredt over et større område nord for Revvej. Se fotos: Flere fotos * Fotos fra Finn Hansen * Fotos taget af Holger Christiansen * Strandgaarden serie 2 * Hjørne ved Strandgaarden.
5 vidner om flystyrtet: Villy SkaarupD. Hansen * Jørgen Bech Nielsen * Bjarne Johansen * Karen Margrethe Nørregaard f. Næsted.
Sorø Amtstidende
den 21. april 1943 skriver om nattens luftkampe: "Seks til syv engelske og amerikanske flyvemaskiner blev i nat skudt ned af luftskytsbatterier i og omkring Korsør. - - - 6-7 maskiner blev ramt og styrtede brændende ned. To af maskinerne faldt i Storebælt."
Avisen nævner også flystyrt ved Kongsmark (p157 STI R9261) og Drøsselbjerg (p158 HAL HR722). Se også Stettin + Rostock 20-21 April 1943.

Journalisten var ikke ekspert i flyvemaskiner. Han gætter sig til maskintypen, bombestørrelsen og antallet af bomber og besætningsmedlemmer!!! Han skrev:
"Bombemaskine knust på Revvej - 7 mand dræbt. En af de nedskudte maskiner, en amerikansk 3-motorers bombemaskine, styrtede ved midnatstid ned ved
Revvej. Dens 7-mands besætning omkom. Inden maskinen styrtede ned (her - kilde: Villy Skaarup), lettede den sig for noget af sin bombelast, to 250 kg bomber.
Den ene faldt mellem Elektrikernes Feriehjem (Strandhotellet) og Strandgården
(nu Revvej 167, 4220 Korsør her), den anden i et hus ved fabrikant Næsteds villa.
Den sidste bombe blev siddende i køkkenet."  I næste udgave af avisen rettes sidstnævnte til, at det ikke var en bombe men et stykke af en propelaksel!
En Halifax II havde træpropel mens en Lancaster I havde metalpropel. Kunne en del af en træpropel blive antaget for at være en bombe?

"Bomben, der faldt på fri mark, eksploderede med et mægtigt drøn, og lufttrykket fra eksplosionen spredte sin ødelæggende virkning omkring i øvrige bydele. Bomben efterlod et mægtigt krater i jorden. (Omkring her ca. 40 m vest for Strandgaarden med det røde tag) - - - Værst gik det ud over de nærmeste ejendomme, hvor
døre og vinduer fløj ind i husene (og et utal af ruder blev knust, også 3-4 km fra bomben).  Da den nedskudte maskine ramte jorden indtrådte en eksplosion, og hele
området omkring maskine
n var et stort flammehav, da brandvæsenet kom til stede. Eksplosionen sprængte maskinen. Stumperne slyngedes langt omkring." (Kopi fra Korsør Lokalarkiv v/ Kurt Rehder, der også sendte fotos både fra arkivet og et han tog selv i marts 2010.) Se cigaretetui og dele fra Lancaster X.

Sorø Amtstidende
har også det omtalte foto af motoren. Der nævnes intet om flyverne! Motoren blev fundet
her omkring 100 m nordøst for Næsted's villa, Bragesvej 49. (Kilde: Kaj Christiansen) Positionerne kendes også ved en anden motor og ved en propel - se Google Map p152.  

De tre aviser fortæller intet om flyvere i faldskærme i den månelyse nat. Der er heller ingen senere rapporter om ilanddrevne flyvere fra netop det fly. Det eksplode-
rede ved nedslaget, fortalte øjenvidnet Villy Skaarup. Bombelasten knuste flyet til smådele spredt over et stort område og brændstof til Stettin og tilbage til England
gjorde det til et flammehav. Se Fotos taget af Holger Christiansen. Flyverne blev dræbt på stedet. En arm hang i et træ fortalte Edith G.E.Hansen til Korsør Posten.
D. Hansen:
Afrevne menneskedele lå spredt rundt omkring. Det mest makabre var at soldaterne gik og sparkede fodbold med hovederne af de omkomne mennesker.  Jørgen Bech Nielsen: jeg så at P.K. Justesen kørte med en hestevogn og læssede ligene op på vognen med en fork. De lå jo spredt overalt.
Bjarne Johansen: Tyskerne gik og samlede ligstumperne op. Fire zinkkister kom de i.  Karen Margrethe Nørregaard:
Jeg erindrer, at vi så, at piloten sad foroverbøjet i maskinen næsten skeletteret af branden, og et andet medlem af besætningen var faldet ned i vores havehæk - - -

På Bispebjerg Kirkegård,
se PLAN med foto fra begravelsesprotokol, blev 7 "ukendte engelske flyvere (Fundet 23. april 1943) Nedstyrtet med fly. Nedskydning. Begravet 28. april 1943." Jeg mener ganske afgjort, at de kun kan være fra dette styrt ved Halsskov!

Navne på de 7 flyvere uden kendt grav er på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Breaking news 2011: It was NOT a Halifax, but an unidentified Lancaster - this Lancaster X - my name! See Press + Halsskov Halifax/Lancaster.
On 21 April 1943
LAN X crashed at Strandgaarden (Revvej 167,4220 Korsør here)at Halsskov. (Source:V.Skaarup) See Google Map p152+German report.
LAN X took off from England in the evening of 20 April 1943 to bomb Stettin, shot down by flak on 21 April 1943 at 00.18 hours.
Korsør Posten + TV

Short version
based on all information collected in the research:
The plane was flying south over the Storebælt heading for Stettin. It must have been hit and knocked out of course, so it headed north west off Korsør. It fired at
German positions, was hit again and turned to the right over land, dropped a bomb at Strandgaarden and crashed a moment later. The bomb load exploded on impact
and the fuel turned the area into a sea of flames. Houses were damaged. The plane and its crew were blown into many small pieces. Parts of bodies were picked up, taken to Bispebjerg Cemetery and buried as unknown in 7 graves, see Bispebjerg plan. Newspapers did not write about the bodies. No police reports exist.

New hope in 2017: The article from Hans Kjaersgaard in the Daily Telegraph on 4 October 2017 Meet the women war detectives tracking down unknown soldiers
made me contact Nicola Nash, who found data of a number of the 21 airmen from the 3 then possible Lancasters. Even the most perfect descriptions of airmen cannot
in any way be matched with the 7 bodies in Bispebjerg, when "the original exhumation team were unable to gather much detail about the casualties" as stated by the CWGC on 03 APR 2019. In 2018 my attention was drawn to a report from 1946: "Their graves were exhumed and their bodies found to be completely undressed. Consequently identification was impossible. But most of the bodies were badly burnt and obviously the victims of a land crash" according to the leader of the work with identification. See The Canadian Virtual War Memorial with this -see Digital Collection, Casualty Enquiry D.122 and Funeral Bispebjerg - about Flight Sergeant
E.S. Masson and other crew members.
In 2019 the CWGC could only stick to that conclusion.

425 planes took off from England to bomb important targets, see Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. 30 failed to return and we know what happened to 26 of them.
4 planes were lost without trace: Aircrew Remembered has these links to them: Halifax DT628 *  Lancaster ED326 * Lancaster W4254 * Lancaster W4325.
I call the unidentified bomber at Halsskov Lancaster X. (Unfortunately the website Lost Bombers has vanished from the internet, but it had information.)
Aircrew Remembered has Lancaster I ED326 PH-K, 12 Squadron, RAF. Airborne from Wickenby (Time unknown) Lost without trace.Crew of 7.Archive Rep
AirmenDK: LAN ED326 not included. Lost Bombers: This Mk.1 was delivered to 12 Sqdn Nov42
Aircrew Remembered has Lancaster I W4254 DX-S, 57 Squadron, RAF, Airborne 2148 20Apr43 from Scampton. Lost without trace. Crew of 7.
AirmenDK: LAN W4254 not included. Lost Bombers: Lancaster Mk.1s, delivered from Jul42 to Nov42 initially fitted with Merlin 20 engines.
Aircrew Remembered has Lancaster I W4325 UV-O, 460 Squadron, RAAF, Airborne 2141 20Apr43 from Breighton. Lost without trace. Crew of 7.
Lost Bombers: "
built as Lancaster Mk.1s and delivered from Jul42 to Nov42 - W4325 was a Mk.1 and was delivered to 460 Sqdn 30Oct42."
All of the three bombers were ordered from A.V.Roe (Chadderton) and they all had Merlin 20 engines. Historian Harry Holmes has confirmed that the numbers in the decisive Investigation Reports found in November 2011 were from their Lancasters - impossible to say from which!
See LAN W4325 on AirmenDK with the story of McGlinchy and Dixon and West Slagelse!

An engine was found at the crash site. It was obvious to a number of experts a Rolls-Royce Merlin that never was used in a Stirling, but in Halifax II as well as in Lancaster I. Nobody pointed out the differences between the versions in Halifax and Lancaster, so when other evidence pointed at Halifax the plane was identified as
HAL DT628. A newly found report had details showing that is was a Lancaster, see also Air Historical Branch photos. It was recognized by an independant expert from Planehunters in Belgium, who subsequently stated about photos from AirmenDK that they 100% sure showed that it was a Lancaster!  See Merlin! Lancaster X.

Henning Knudsen established about the Undercarriage and parts in Korsør that the landingwheel definitely is from a Halifax!  See also  Halifax, Photos p158 and
Lancaster + Halifax undercarriage. Behind the goods van with pieces of wreckage a part of the south gable of Amerikakajen 1, 4220 Korsør is seen in the left corner.

5 days after the air crashes Luftgaukommando XI in Hamburg mentioned the plane at Halsskov as a Halifax!!! I did not see that in documents from Helge W. Gram
before people in Korsør had been asked for information! See Articles in the Korsør Posten and item on TV2 EAST. It gave a number of accounts and series of
photos. Impressing!

See Korsør Avis about air crashes and Berlingske Tidende about air crashes. The point is that the plane exploded on impact. Pieces of the plane and of the
airmen were scattered over a large area north of Revvej.
See photos: More photos * Photos from Finn Hansen * Photos taken by Holger Christiansen * Strandgaarden series 2 * 5 witnesses about the air crash:
Villy Skaarup *D. Hansen*Jørgen Bech Nielsen*Bjarne Johansen*Karen Margrethe Nørregaard . On 21 April 1943 Sorø Amtstidende writes about the aerial battle of
the night, "Last night six or seven British and American aircraft were shot down by flak batteries in and around Korsør. - - - 6-7 aircraft were hit and crashed, burning.
Two of the aircraft crashed into the Storebælt."
The newspaper also mentions air crashes at Kongsmark (STI R9261) and Drøsselbjerg (HAL HR722). See also Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.

The reporter was no expert in aircraft. He guessed at the type of plane, the size of the bomb and the number of crew members. He wrote, "Bomber smashed on
Revvej - 7 men killed
. At about midnight an American 3 engined bomber, one of the planes which were shot down, crashed at Revvej. Its crew of 7 perished. Before
the plane crashed, it lightened itself of some of its bomb load, two bombs of 250 kg. The first fell between the Electricians' Holiday House (Strandhotellet) and Strandgaarden (now Revvej 167, 4220 Korsør
here), the second in a house at factory owner Næsted's villa. The second bomb stuck in the kitchen."
In the next edition of the newspaper the description of the second bomb was changed. It was not a bomb, but a piece of the shaft of a propeller!
A Halifax II had wooden propellers * Lancaster I had metal propellers. Could a part of a wooden propeller be conceived as a bomb?

"The bomb which fell into an open field exploded with an enormous boom, and the air pressure from the explosion spread its devastating effect to other parts of the
town. The bomb left a huge crater in the ground. (About here app. 40 m west of Strandgaarden with the red roof). The nearest houses were severely damaged.
Doors and windows flew into the houses (and a vast number of windows were broken, also 3-4 km from the bomb). When the plane hit the ground it exploded and all
of the area around the plane was a sea of flames, when the fire brigade arrived. The explosion blew up the plane. Pieces were hurled far away." (Copy from Kurt Rehder
Korsør Lokalarkiv. He also sent photos both from the archives and one he took himself in March 2010.) See cigarette case and parts from Lancaster X.

The newspaper Sorø Amtstidende also has the photo of the engine. Nothing was written about the airmen! The engine was found here about 100 m north east of
Næsted's villa, Bragesvej 49. (Source: Kaj Christiansen)
The positions are also known for another engine and a propeller, see Google Map p152.

The three newspapers tell nothing about airmen in parachutes in the moonlit night. There are no later reports of airmen from this plane washed ashore. The plane
exploded on impact, the eye witness Villy Skaarup related. The bomb load crushed the plane into small parts scattered over a large area and fuel for the flight to
Stettin and back to England turned the area into in a sea of flames. See Photos taken by Holger Christiansen. The airmen were killed on the spot. "I saw an arm
hanging in a tree," Edith G. E. Hansen related. D. Hansen:
Parts of bodies were scattered around us. What was most macabre about it was that the soldiers were playing football with the heads of the deceased people. Jørgen Bech Nielsen: I saw P. K. Justesen with his horse-drawn carriage loading the
corpses onto the wagon with a pitchfork.
They were scattered all over the place.  Bjarne Johansen: The Germans walked about picking up parts of bodies. They were put into 4 zinc coffins. K.M. Nørregaard: I recall that we saw the pilot sitting bent forward in the plane nearly skeletonized by the fire - - -

On 28 April 1943 "7 unknown English airmen, crashed with an aircraft (shot down)" were buried in Bispebjerg, see PLAN with photo from burial register * original  and transcription of burial register.  I think that they can only be from this air crash!
Here there are 8 headstones to unknown allied airmen of the Royal Air Force,  7 + 1, all of them buried on 28 April 1943, see PLAN.

The 7 airmen are commemorated on the Runnymede Memorial among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC) 7 airmen.