Landingsstel og dele - Undercarriage and parts   Fotos fra Korsør Lokalarkiv og AS   Updated:  16 DEC 2011

         

 

 

 

 


 


 

 
Et af de to landingshjul i et Halifax landingsstel, måske fra HAL DT628. Ved Halskov styrtede Lancaster X !
Se også en anden Halifax, fotos p158 og Lancaster + Halifax landingsstel.

Bag jernbanevognen med vragrester ses i øverste venstre hjørne noget af sydgavlen af Amerikakajen 1, 4220 Korsør.
Dengang var det lige ved den travle færgehavn. Den 1. juni 1997 blev jernbanen til Fyn åbnet - se Fakta og historie.

One of the two landing wheels in a Halifax undercarriage, maybe from HAL DT628. At Halskov: Lancaster X !
See also
another Halifax, Photos p158 and Lancaster + Halifax undercarriage.

Behind the goods van with pieces of wreckage a part of the south gable of Amerikakajen 1, 4220 Korsør is seen in
the top left corner. Then it was at the busy ferry harbour. On 1 June 1997 the railway to Funen was opened.
See more about the tunnel and the bridges across the Storebaelt - Facts and history.