Fotos taget af - Photos taken by Holger Christiansen                                     Updated:  16 DEC 2011

         

 

 

 

 

 

 

 


Kl. 00.18 den 21/4 1943
styrtede Lancaster X ned her, se Google Map p152.
Holger Christiansen, dengang 22 år, var på stedet om morgenen og tog disse fotos med
de mange små vragdele. Han og to kammerater løb væk, da tyske soldater råbte dem an.
Bombekrateret på disse fotos er lige foran Strandgården + 2 (mørk port, hvid overligger).
Flyet styrtede på marken i retning mod Næsteds store "Villa Nelletidda", Bragesvej 49.
Øverste venstre foto taget herfra. Nederste foto, se også
Fotos fra Finn Hansen.

At 00.18 hrs. on 21 April 1943
Lancaster X crashed here, see Google Map p152.
Holger Christiansen, then 22, was at the crash site in the morning and took these photos
with the many small pieces of wreckage. Then German soldiers made him run away.
In these photos the bomb crater is just in front of Strandgaarden
+2 (dark gate, white lintel).
The plane crashed in the field in the direction of Næsted's "Villa Nelletidda" Bragesvej 49.
The white house to the left in the photo at the bottom also in 2
Photos from Finn Hansen.