Runnymede Memorial          Photos: H. Kjaersgaard           November 2013               Updated:  11 MAR 2021  

      

 

 

 

 

 
Mere end 20.000 allierede flyvere mistet under operationer fra baser i United
 Kingdom og Nord- og Vesteuropa, som ikke har nogen kendt grav mindes her.
 
Se et digt og en dansk mindeplade. Mere på CWGC: RUNNYMEDE MEMORIAL.
 Fotos NOV 2013 også Sergeant E. A. C. Thirkettle - Panel 166. Paneler, tæt på.
 Detaljer om hver enkelt flyver er optegnet og hans navn er indhugget på en tavle.
 En af mange:
Sergeant Bruce Thomas Brett, 51 Squadron, Royal Air Force.
 CWGC har dette. Se kort med P-plads og postadresse omkring 8 km fra Windsor.

  More than 20,000 allied airmen lost in operations from bases in the
 United Kingdom and North and West Europe who have no known grave
 are  commemorated here. More on CWGC: RUNNYMEDE MEMORIAL.
 See also a poem  and a Danish Memorial Tablet and Runnymede Panels, close.
 Photos NOV 2013 including Sergeant E. A. C. Thirkettle - Panel 166
 The details of each airman are in the records and his name is carved on a panel.
 One of many: Sergeant Bruce Thomas Brett, 51 Squadron, Royal Air Force.
 CWGC has this. See map with car park and postal address app. 8 km from Windsor.