Press + Halskov Halifax/Lancaster                                          Updated: 19 DEC 2011

Halifax DT628 / Lancaster X + Photos Merlin! Lancaster X
 18 JAN 2011  Korsør Posten med første af mange Artikler i Korsør Posten.
 03 FEB 2011 TV2 EAST sendte indslag Gåde om fly - måske løst, 3 minutter.
 10 MAY 2011 Officielt brev at identiteten er accepteret, se
2 afgørelser
 16 AUG 2011 KP: Styrtet på Revvej + Revvejsflyverne får nu gravsten med navn på
 11 NOV 2011 Daily Mail Online
 
11 NOV 2011 Scottish Daily Record se også foto til venstre

 11 NOV 2011 Berlingske Tidende med et foto
 12 NOV 2011 Jyllands-Postens netavis kpn.dk med mange fotos, se også 18 DEC
 14 NOV 2011 TV2oj med artikel og indslag, klik TV2oj for at afspille 2 min.15 sek.
 22 NOV 2011 Berlingske Tidende Privat detektiv i historien - med et fint foto
                      Så lavede Air Historical Branch en ny undersøgelse!
 05 DEC 2011 Den originale beslutning blev omstødt, se
2 afgørelser
 05 DEC 2011 Se Air Historical Branch fotos og parallelle fotos
 06 DEC 2011 Fotos Merlin! Lancaster X for at accceptere det var en Lancaster!
 18 DEC 2011 Jyllands-Postens netavis kpn.dk - Krigs-mysterium - - se også 12 NOV
Halifax DT628 / Lancaster X + Photos Merlin! Lancaster X

 18 JAN 2011  Korsør Posten with the first of many Articles in the Korsør Posten.
 03 FEB 2011 TV2 EAST sent a news item, Riddle about plane - maybe solved, 3 minutes.
 10 MAY 2011 Official letter that the identity is accepted, see
2 decisions
 16 AUG 2011 KP:
The air crash at Revvej + Now the Revvej-airmen will have headstones - -
 11 NOV 2011 Daily Mail Online
 
11 NOV 2011 Scottish Daily Record see also photo to the left

 11 NOV 2011 Berlingske Tidende, in Danish with a photo
 12 NOV 2011 Jyllands-Posten Online kpn.dk in Danish with many photos, in English, see also 18 DEC
 14 NOV 2011 TV2oj had an article and a news item, click TV2oj to play. Print TV2oj - speech.
 22 NOV 2011 Berlingske Tidende, here in English with a fine photo
                     Then the Air Historical Branch reviewed the case!
 05 DEC 2011 The original decision overturned, see
2 decisions
 05 DEC 2011 See Air Historical Branch photos and parallel photos
 06 DEC 2011 Photos Merlin! Lancaster X to accept it was a Lancaster!
 18 DEC 2011 Jyllands-Posten Online kpn.dk   War mystery - - see also 12 NOV