Jørgen Bech Nielsen om flystyrtet                      In English                    Updated:  16 DEC 2011

Jørgen Bech Nielsen var 13 år, da han oplevede Lancaster X styrte.
Se også D. Hansen og Bjarne Johansen og Karen Margrethe Nørregaard f. Næsted om nedstyrtningsstedet.

Han sendte 4. februar 2011 dette til www.airmen.dk :

"I 1943 boede jeg i Grønlænderhuset sammen med mine forældre og søskende. Jeg husker tydeligt om aftenen den 21. april.
For øvrigt mener jeg at det var Adolf Hitlers fødselsdag. Min far og min bror kom farende hjem. ”Der er skudt et fly ned. Vi så et ildglimt.”

Dagen efter gik jeg en omvej til skole. Jeg var 13 år og skulle se, hvad der var sket. Jeg så at flyet var spredt ud over ca. 50 tdr. land, Kälers jord.
Flyet faldt jo som bekendt ved Strandhotellet og Strandgaarden. Den første bombe faldt på vejen, og da flyet var så langt nede, blev det slået
helt ud af kurs. Den næste bombe og flyet faldt, hvor Frejasvej 17 ligger i dag. Der har også været store problemer med at huset sank, nok på
grund af krateret fra bomben og flyet.

Delene fra flyet var spredt over til Odinsvej 22, som det hedder i dag, tæt ved Revsporet. Det var det eneste hus, der var dengang, hvor
Halsskov Parken er i dag. Der var en aksel, der røg ned i taget på Berthelsens hus på Birkemosevej. Man troede det var en bombe, så
huset blev evakueret.

Det var jo ikke nemt at komme tæt på. Tyske soldater gik jo vagt, og hvis nogen kom for tæt på blev der skudt advarselsskud, men
jeg så at P.K. Justesen kørte med en hestevogn og læssede ligene op på vognen med en fork. De lå jo spredt overalt.
Ja, det var jo uhyggeligt at tænke sig, men der var jo ikke andre muligheder. Det er som jeg husker det."

Jørgen Bech Nielsen var så venlig at uddybe sin beskrivelse den 10. februar 2011:

"Det jeg så var at P. K. Justesens chauffør kørte med en hestevogn og samlede stumper af ligene op, som før sagt med en fork. Ligene var jo
spredt på ca. 10 tdr. land. Det var arme, ben, brystkasser og et enkelt hoved. Det var ikke store stumper. Det var næsten umuligt at se nøjagtigt.
Tyskerne sørgede jo for, at man ikke kom for tæt på. Der lå jo også vragdele fra flyet. Ligene var mørke, næsten sorte, selvfølgelig på grund af
røg og ild fra flyet.

Der var også en masse fugle - råger og krager. Fuglene dykkede jo ned og hakkede i ligene. Ganske uhyggeligt at tænke på."

Hans Justesen fra P.K. Justesen bekræftede den 10. februar 2011, at hans afdøde far skulle udføre arbejdet. Han kendte ikke flere detaljer.
Tyskerne forlangte, at firmaet skulle udføre så mange opgaver.