Luftgaukommando XI - Helge W. Gram                                      Updated:  02 DEC 2011

Alle tabte fly under denne operation ses i

Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943
sammen med
Google Map p149-167.
Se hele siden fra Luftgaukommando XI.
8 af 16 fly er nemme at identificere.

1)
HAL JB930 nær Esbjerg, måske omkring her.
2)
LAN ED620 nær Stadil, her.

4) HAL DT628 ved Halskov, her.
4) Halskov nord for Korsør. 100% skadet. Nedskudt af flak. Flyområde Sjælland bjærger. Model Halifax. 7 døde.


All lost bombers on this operation are on
Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943
together with
Google Map p149-167.
See all of the page from Luftgaukommando XI.
8 of 16 planes are easy to identify.
1)
HAL JB930 near Esbjerg, maybe about here.
2)
LAN ED620 near Stadil, here.

4) HAL DT628 at Halskov, here.
4) Halskov north of Korsør. 100% damaged. Shot down by flak.
Air Force District Zealand salvages. Type Halifax. 7 dead.
 

Dokument i arkivet fra Helge W. Gram. Han støttede varmt mit arbejde med www.airmen.dk og efter hans død i 2009 blev hans omfattende arkiv givet
videre, så jeg kan bruge det. Efter mig vil det gå videre til 
Historisk Samling fra Besættelsestiden. Hans viden om allierede flyvere var meget imponerende!
Han havde med succes identificeret andre flyvere, alene eller sammen med andre i The Denmark Team, se nederst på siden om ham.
I 2002 begyndte han arbejdet med at overbevise
CWGC om at det var Halifax DT628, der styrtede ved Halskov og at besætningen blev ført til Bispebjerg Kirkegård.
Lidt svært at forklare, hvorfor der kun er 6 sten for ukendte med datoen 21. april 1943, når der var 8 mand på flyet. I 2011 lykkedes det for mig!
Min henvendelse til
CWGC blev videresendt til den historiske afdeling i RAF. Derpå besluttede Forsvarsministeriet i maj 2011 at rejse nye gravsten, en sag for CWGC.

Document in the archives of Helge W. Gram. He warmly supported my work with
www.airmen.dk and after his death in 2009 his comprehensive archive
were passed on for my use. After me it will be passed on to the Archives of Danish Occupation History 1940-1945. His knowledge of airmen was very impressing!
He had successfully identified other airmen, alone or together with other members of the Denmark Team, see the bottom of the page about him.
In 2002 he started the work of convincing the
CWGC that it was Halifax DT628 that crashed at Halskov and that the crew were taken to Bispebjerg Cemetery.
A little hard to explain why there are only 6 headstones to unknown airmen with the date 21st April 1943 when there were 8 airmen in the aircraft. In 2011 I did it.
My submission to the CWGC was forwarded to the Air Historical Branch of the Royal Air Force. In May 2011 the MoD decided to replace the headstones, a case for CWGC.