Halifax II DT628 - Lost without trace  Lancaster X crashed at Halskov  Lancaster X styrtede ved Halskov  Updated: 12 MAY 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777323.htm Barrie A Sgt RAF 051 p152.htm HAL DT628 Bomb G Lost without trace d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777317.htm Brett B T Sgt RAF 051 p152.htm HAL DT628 Bomb G Lost without trace d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777320.htm Glover R H P/O RAF 051 p152.htm HAL DT628 Bomb G Lost without trace d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777319.htm Lyster R F Sgt RAF 051 p152.htm HAL DT628 Bomb G Lost without trace d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777252.htm Martin D B Sgt RAF 051 p152.htm HAL DT628 Bomb G Lost without trace d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777321.htm Shortland P Sgt RAF 051 p152.htm HAL DT628 Bomb G Lost without trace d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777322.htm Vandy C Sgt RAF 051 p152.htm HAL DT628 Bomb G Lost without trace d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
e777318.htm Waring J C Sgt RAF 051 p152.htm HAL DT628 Bomb G Lost without trace d210443 e777 e777.htm NO KNOWN


Nyt 05 DEC 2011: Det var IKKE en Halifax, der styrtede ved Halskov, men Lancaster X! Se Press + Halskov Halifax/Lancaster.

HAL DT628 startede fra RAF Snaith den 20. april 1943 kl. 21.23 for at bombe Stettin. Flyet vendte ikke tilbage! Det forsvandt sporløst.

Henning Knudsen fastslog om Landingsstel og dele i Korsør at landingshjulet helt afgjort er fra en Halifax! Se også en anden Halifax, fotos p158 og
Lancaster + Halifax landingsstel. Bag jernbanevognen med vragrester ses i øverste venstre hjørne noget af sydgavlen af Amerikakajen 1, 4220 Korsør.

8 Halifaxes gik tabt under denne operation, og da vi ved hvor de 7 andre gik tabt, se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943, måtte flyet ved Halskov være HAL DT628,
hvis det var en Halifax!

5 dage efter styrtene nævnte Luftgaukommando XI i Hamburg flyet ved Halskov som en Halifax!!! Det så jeg først i dokumenter fra Helge W. Gram, da folk i Korsør
var blevet spurgt om oplysninger! Se Artikler i Korsør Posten og indslag i TV2 ØST. Det har givet et antal beretninger og serier af fotos. Imponerende!

Se Lancaster/Halifax.  Vragdelene fundet på nedstyrtningsstedet er fra Lancaster X! En Halifax II havde træpropel mens en Lancaster I havde metalpropel.

Sorø Amtstidende har det omtalte foto af motoren. Der nævnes intet om flyverne! Motoren blev fundet her omkring 100 m nordøst for Næsted's villa, Bragesvej 49.
(Kilde: Kaj Christiansen)
Positionerne kendes også ved en anden motor og ved en propel - se Google Map p152.  Motorerne er dog fra Lancaster X.

Bombelasten i HAL DT628 var sandsynligvis 1 x 1.000 pund +  brandbomber: 48 x 30 pund og 450 x 4 pund. (Kilde: Neil Smith, 51 History Society, 51 Squadron.)

Navne på de 8 flyvere uden kendt grav er på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

Se Operationer for Bretts besætning *
Besætningen * Sgt Peter Shortland's logbog * Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 * Google Map 51 Squadron.

Se Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission.
8 flyvere.

Breaking news 05 DEC 2011: It was NOT a Halifax, but Lancaster X! See Press + Halskov Halifax/Lancaster.

HAL DT628 took off from RAF Snaith on 20 April 1943 at 21.23 hours to bomb Stettin. The plane failed to return! It disappeared without trace.

Henning Knudsen established about the Undercarriage and parts in Korsør that the landingwheel definitely is from a Halifax!  See also  Halifax, Photos p158 and
Lancaster + Halifax undercarriage. Behind the goods van with pieces of wreckage a part of the south gable of Amerikakajen 1, 4220 Korsør is seen in the left corner.

8 Halifaxes were lost on this operation and as we know where the other 7 were lost, see Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 the plane at Halskov had to be 
HAL DT628 if it was a Halifax!

5 days after the air crashes Luftgaukommando XI in Hamburg mentioned the plane at Halskov as a Halifax!!! I did not see that in documents from Helge W. Gram
before people in Korsør had been asked for information! See Articles in the Korsør Posten and item on TV2 EAST. It gave a number of accounts and series of
photos. Impressing!


See Lancaster/Halifax.
The pieces of wreckage found at the crash site are from Lancaster X! A Halifax II had wooden propellers * Lancaster I had metal propellers.

The newspaper Sorø Amtstidende has the
photo of the engine. Nothing was written about the airmen! The engine was found here about 100 m north east of
Næsted's villa, Bragesvej 49. (Source: Kaj Christiansen)
The positions are also known for another engine and a propeller, see Google Map p152. See Lancaster X.

The bomb load of HAL DT628  was probably 1 x 1,000lb, 48 x 30lb incendiaries and 450 x 4lb incendiaries. (Source: Neil Smith, 51 History Society,  51 Squadron.)

The 8 airmen are commemorated on the Runnymede Memorial among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
Notice Last Operation Information from the IBCC at each of the perished airmen.
Halifax II DT628 MH-B took off from RAF Snaith at 21.23 hrs on 20 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
Operations of Brett's crew * Crew Sheet * Sgt Peter Shortland's log book * Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 * Google Map 51 Squadron.
Halifax * Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum. See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
8 airmen.