D. Hansen om flystyrtet - about the air crash                                    Updated:  16 DEC 2011

D. Hansen var 17 år, da hun og hendes ven oplevede Lancaster X styrte.
Se også
Jørgen Bech Nielsen og Bjarne Johansen og Karen Margrethe Nørregaard f. Næsted om nedstyrtningsstedet.
Hun skrev 31. januar 2011 dette til www.airmen.dk:

”Et mægtig brag, vinduer og døre blev ødelagt.

Næste dag var vi jo nysgerrige for at finde ud af, hvad der var sket.
Min ven og jeg tog derned og gik nok så fredeligt rundt.
Min ven var i uniform, en slags politi (føl), så han blev ikke stoppet.

Men det var jo ikke noget godt syn der mødte os.

Afrevne menneskedele lå spredt rundt omkring. Det mest makabre var
at soldaterne gik og sparkede fodbold med hovederne af de omkomne mennesker.


Det var ret makabert, så jeg forsvandt ret hurtigt igen, men det var et ordentligt krater.”

D. Hansen was 17 years old when she and her friend experienced the crash of Lancaster X.
See also
Jørgen Bech Nielsen and Bjarne Johansen about the crash site.
On 31 January 2011 she wrote this to www.airmen.dk (translated by AS):

”A mighty crash, windows and doors were destroyed.

Next day we were curious to know what had happened.
My friend and I went down there and walked peacefully about.
My friend wore a uniform, being a police auxiliary, so he was not stopped.

But it was not a pleasant sight that met us.

Parts of bodies were scattered around us. What was most macabre about it was
that the soldiers were playing football with the heads of the deceased people.

It was quite ghoulish, so I disappeared again very soon, but there was quite a crater.”