Helge W. Gram, flyvere og nedkastningsoperationer HVIDSTENGRUPPEN  In English  Opdateret: 27 SEP 2022

Foto og billedtekst 1998 fra Helge William Gram: Skudt ned over Danmark 1940-45   Modstandskamp - kort med Nedkastninger og Sabotage i Historisk Atlas.       
                                                                                                                               Besættelsen i Jylland, bl.a. om våbenmodtagelser.

   I teksten om mindestenen i Rebild Bakker for 69 allierede flyvere under nedkastningsoperationer til den danske modstands- 
   bevægelse nævnes oberst, kammerherre Helge W. Gram som initiativtager til stenens rejsning i 1990.

   I 1988 fik hans ide om en mindesten støtte fra Flemming Juncker, Anton Toldstrup, Svend TruelsenOle Lippmann, Erik Frandsen
   og  Jørgen Hæstrup. Se Om et mindesmærke for våbenflyvere. Se også
Toldstrup - Rebild og mange fotos.

   Det store arbejde med at finde stenen, bestemme udformningen af teksten, finde den rigtige placering af mindestenen, få lavet
   og finansieret arbejdet og få arrangeret en afsløring med indbudte gæster og folk med interesse for flyverne krævede et godt
   samarbejde mellem mange mennesker - og Helge W. Gram trak i de rigtige tråde.

    Kronprins Frederik afslørede mindestenen den 5. maj 1990, se fotos fra begivenheden.

  
   Dronningens vagtmester bag Rebild-monument

    var overskriften i Flensborg Avis den 26. august 1989, skrevet af Erik Eriksen. (Referat:)
 

Helge William Gram, pens. oberst, født den 2. dec. 1929 i København. Han gjorde tjeneste i hæren fra 1948 og til 1992, de sidste 6 år som chef for Dronningens Adjudantstab.

Helge William Gram blev under denne tjeneste udnævnt til kammerherre og kommandør af 1. grad af Dannebrog. Han bor på Knabstrup Hovedgård sammen med sin hustru, lic. phil. Gerda Lunn Gram. Her virker de begge for det Lunnske  familieaktieselskab.

  Oberst Helge Gram, hvis officielle titel er "Chef for dronningens adjudantstab", har i flere år beskæftiget sig med luftkrigen over
  Europa under den 2. verdenskrig.
  Han har regnet ud, at allierede fly foretog henimod 40.000 overflyvninger af Danmark på vej til eller fra bombenedkastninger
  over Tyskland eller mineudlægninger.
  Kun en meget lille del af overflyvningerne gjaldt våbennedkastninger til modstandsbevægelsen!      
  (Se Google Map Rebild med 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv. AS)
  Under 677 enkeltflyvninger i 415 operationer gik der kun 18 fly tabt. Fra 15 fly mistede 69 flyvere livet.
  Næsten 400 pladser i Danmark var godkendt som nedkastningspladser - 280 i Jylland, 80 på Sjælland og 30 på Fyn.
  Fra august 1944 til krigens slutning modtog man på 277 af pladserne 655 tons våben, sprængstoffer, ammunition og
  radioudstyr fordelt på 6.245 containere. (De så det ske under besættelsen, bindet "Gå til modstand" side 192: RAF udførte 284, 
  USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. I alt 225 operationer mislykkedes af forskellige grunde. - 284+168+225=677)

  "Men de 677 enkeltflyvninger kom til at præge den danske besættelsestid, sikrede bevæbningen af modstandsbevægelsen
  og tilvejebragte det praktiske grundlag for i hvert fald 4.481 sabotageaktioner: 1.810 mod jernbaner og 2.671 mod industri-
  virksomheder, som arbejdede for besættelsesmagten.

Med "kortlægningen" af nedkastningsflyvningerne har jeg søgt at skaffe mig en vis indsigt i hvad der skete dengang, hvor jeg kun var en stor dreng. Hvordan
grundlaget for modstandskampen blev tilvejebragt. Hvad der skete med våbnene, som de allierede ofrede så meget på at forsyne danske frihedskæmpere med,
og tabene, som disse forsyninger kostede de allierede." (Flensborg Avis) Se film Nedkastningen ved Madum Sø 21:07 i serien LUFTENS HELTE af Candofilm sendt
9/4 2020 af TV2 Nord.
Helge William Gram skrev i 1998 Skudt ned over Danmark - en fin bog med et overblik og mange detaljer, der stadig sælges på Frihedsmuseet.
I 1994 godkendte
CWGC at en til da ukendt flyver begravet i Esbjerg måtte være Squadron Leader John Colverd Richards fra LAN ED818.
The Denmark Team (Niels Erik Stampe, Anders Bjørnvad, Ole Rønnest, R.G. Cobley og Helge W. Gram, alle MBE) identificerede i 1998 Cochrane, Cowham,
Carter og Sidwell. Efter undersøgelse af LAN ED709 på bunden af Ringkøbing Fjord fandt og identificerede holdet også Whellams i 1998.
Alle 5 flyvere er begravet i Lemvig. Se Arne Mosgaard om Våbenflyvninger og Randers Kommunes infotavler Mustard Point*Mindelunden i Hvidsten*Hvidsten Kro.
I 2000 fik Helge Gram identificeret den norske Fenrik Herman Hirsch Becker fra Shellhus-angrebet. Se RAF-minde. Becker er begravet i Tranebjerg på Samsø.

I 2002 forsøgte han at overbevise CWGC om at det var Halifax DT628, der styrtede ved Halskov og at besætningen blev ført til Bispebjerg Kirkegård.
Lidt svært at forklare, hvorfor der kun er 6 sten for ukendte med datoen 21. april 1943, når der var 8 mand på flyet. I 2011 lykkedes det for mig i første omgang!
En af de afgørende brikker i puslespillet var hans dokument fra Luftgaukommando XI, der fastslog, at flyet ved Halskov var en Halifax! Desværre var det forkert!

Siden 2008 støttede Helge W. Gram varmt og på mange måder mit arbejde med www.airmen.dk - og efter hans død blev
hans omfattende arkiv givet
videre, så jeg kan bruge det. Efter mig vil det gå videre til 
Historisk Samling fra Besættelsestiden. Hans arbejde og kendskab til allierede flyvere var imponerende!

Lørdag den 7. november 2009 var han glad for at se det meste af denne side i en foreløbig dansk version. Helge W. Gram døde fredag den 13. november 2009!