Begravelse, del I 1941 - Burial, part I 1941   Frederikshavn Kirkegård   Frederikshavn Cemetery    Updated:  27 AUG 2014

Begravelse, del I - Begravelse, del II - Begravelse, del III -  Tysk gravmarkering - CWGC metalkors  Foto fra en begravelse sendt via Røde Kors til
Thomas Ralph Bevans mor. Brevet fik hende til at tro at det var fra begravelsen 29 SEP 1942 af besætningen fra LAN R5679. Dog er det fra 28 NOV 1941 og
viser begravelsen af besætningen fra HUD AM715. Meget sandsynligt blev begge besætninger begravet på samme vis, se FAF resume.

Burial, part I - Burial, part II - Burial, part III - German grave markers - CWGC metal crosses    Photo from a burial sent via Red Cross to
Thomas Ralph Bevan's mother. The letter let her believe that it was from the burial on 29 SEP 1942 of the crew of LAN R5679. However, it is from 28 NOV 1941
and shows the burial of the crew of HUD AM715. Very likely both crews were buried in Frederikshavn in nearly the same way, see FAF.