Tale af David Geddes den 25. maj 2013 i Grønhøj ved Mindesten for 7 flyvere fra LAN R5679  In English Updated:  14 JUN 2013
  Se Lancaster R5679 Memorial Unveiling, et webalbum af David Geddes med mange billeder.

 Sir Thomas Campbell, en skotsk digter som hjalp med at starte University of London og var rektor for Glasgow University fra 1826-9, og som blev begravet i
Digternes Hjørne i Westminster Cathedral, skrev disse linjer i sine digte omkring 1799:

"At leve i hjerter vi lader bag os er ikke at dø."    "samtalens sjæl er sympati"
"Sandhed, skøn siden verdens begyndelse, er tyranners fjende og menneskers ven."

Samtalen vi har idag ved at være her angår erindringer, sandhed og sympati. Det er vigtigt, at vi husker de uretfærdige og frygtelige ting, der starter en konflikt, og
de ofre de gives, så det gode kan og vil vinde.

Sandheden er svær at finde, hvis ikke vi kommunikerer godt. Smerten i mit hjem over tabet af pilot Sergeant Lewis Morrison var så stor, at begivenhederne i 1942
slet ikke kunne diskuteres før efter min mors død i 2007.

Hvis Gudrun Laigaard ikke havde talt med journalisten fra Viborg Stifts Folkeblad i 2009, ville jeg aldrig have været i stand til at opklare den indviklede historie, der
endelig bringer os alle sammen her med klarhed, sandhed og en accept af hvad der sket for 71 år siden.

Og hvis vi ikke kommunikerer med vore børn og børnebørn, hvordan kan vi så nogen sinde forvente deres sympati for den sandhed, der bringer os sammen her i dag.
Jeg er specielt glad ved at møde Laura og Sofie, og Max og Rex, fra en helt anden generation end min, som vil huske denne begivenhed  måske resten af deres liv.

Da vi alle gik igang med at finde sandheden om denne mission, flyverne, deres træning og deres familier, som mødes idag for første gang, fandt vi en sympati for
disse 7 tapre toptrænede unge mænd, som døde på deres første mission sammen. Deres opgave at kaste faldskærmsminer øst for Kiel blev udført med succes,
men de klarede ikke at vende sikkert tilbage, da de blev opdaget af radar ved Randers og natjagere fra Karup Grove så blev ledt hen for at afskære tilbagevejen for Lancasteren.

Men denne historie ville ikke være blevet kendt uden vedholdenhed fra engagerede danske efterforskere af luftkrigen og fra journalister, som har kørt historien, og,
helt utroligt, fra øjenvidner, der er kommet frem. Sympatien blandt danskere for at mindes denne besætning har været helt imponerende. Det er forståeligt, at et folk
hvis land blev besat og led under det, holder stærkt fast i minderne.

Så jeg ønsker på vegne af alle flyvernes familier, de der er her, og de der ikke kan være her - nogle i Canada, og de efterkommere som endnu ikke kender til denne begivenhed, at takke alle, der har været inddraget i dette projekt med stor medfølelse, de der har givet tid, arbejdsindsats og donationer - og de der er kommet her
i dag, familierne som er kommet fra Storbritannien, vore ærede gæster, vore militære kolleger i Danmark og Storbritannien, sækkepibespilleren og trompetisten, men
- ganske særligt - Anders, Knud, Gregers og Gerhardt fra Lancastergruppen som sammen med deres venner fik dette til at ske.

"At leve i hjerter vi lader bag os er ikke at dø."  "samtalens sjæl er sympati"
"Sandhed, skøn siden verdens begyndelse, er tyranners fjende og menneskers ven."

Dette er et stolt øjeblik, som jeg sætter så stor pris på, at jeg vil huske det som et af de bedste øjeblikke i mit liv.
"Vi vil huske dem - æret være deres minde . . ."