Radar Station RABE               Radar Stations                               Updated:  21 SEP 2021
  

 

 

 

 

 

 

 
Radar Station RABE var her. RABE dækkede et område - ikke bare et punkt. Herfra blev en natjager fra Fliegerhorst Grove tilkaldt for at nedskyde LAN R5679.
Den 15. april 1942 kom tyske soldater til egnen for at bygge denne Radarstation. I september 1944 blev radarantennerne afmonteret.
(Kilde: Sønderhald Egnsarkiv, Lokalhistorisk Forening for Sønderhald, Årsskrift 2012 s. 38-41, artikel af Hanne Byriel + andre artikler. 2,5 km rundkørsel-Tinghøjvej.)
 

Radar Station RABE was here. RABE covered an area - not just a point. A night fighter from Fliegerhorst Grove was called to shoot down LAN R5679.
On 15 April 1942 German soldiers came to the area to build this Radar Station. The radar antennas were removed in September 1944.
(Source: Sønderhald Egnsarkiv - Yearbook 2012 p. 38-41, article by Hanne Byriel + other articles. 2.5 km from roundabout to Tinghøjvej.)