Tale af Robert Hylands den 25. maj 2013 i Grønhøj ved Mindesten for 7 flyvere fra LAN R5679  In English Updated:  14 JUN 2013
 
                  Squadron Leader Robert Hylands RAF, som repræsentant for the UK Chief of Defence Staff og på vegne af Her Majesty's Armed Forces:

Mine damer og herrer, ærede gæster.       

Må jeg begynde med at takke for den venlige invitation til at lade mig på vegne af Den Britiske Ambassade og de væbnede styrker i United Kingdom hylde den
tapperhed og det mod disse flyvere viste; også for den varme velkomst der blev givet idag til min hustru Michelle og mig.

Det er særligt gribende for mig at mindes medlemmer af Royal Air Force, men jeg vil også gerne især nævne de medlemmer af Royal Canadian Air Force, der
mistede livet:
Navigator Flight Sergeant John Duffield og Air Gunner Flight Sergeant Bill Emerslund.

I dag har jeg blandede følelser. Vemod ved tabet af disse tapre unge mænd, men også beundring for de uselviske modige handlinger fra så mange i kampen mod undertrykkelse og tyranni.

Mange kan i dag ikke forestille sig, hvordan det må have været at gennemleve sådan en verdenskrig, men der var mange særlige bånd af kammeratskab og
venskab skab dannet i de dage med modgang og en fornemmelse af det fælles formål at beskytte demokratiets idealer, ytringsfrihed, menneskerettigheder og at
love hersker. Idealer som er indesluttet i begge vore landes kulturer, traditioner og love, og ofte taget for givet i det nye århundrede. Et særligt venskab har eksisteret mellem vore to lande lige siden og bliver ved med at blomstre, og på det personlige plan gør det mig stolt af at gøre tjeneste i Danmark.

Mens vi bør mindes de faldne fra Anden Verdenskrig og ære deres minde, bør vi også huske de der fortsætter med at betale den højeste pris for vore vigtigste frihedsrettigheder. Vi er fortsat med at være våbenfæller i Bosnien, Iraq, Afghanistan og senest i Libyen og Mali, hvor vi holder fast ved de principper, som vore lande sætter så højt. Sørgeligt nok, når vi fastholder disse idealer har vi i begge vore lande mistet unge mænd og kvinder i den fortsatte kamp mod undertrykkelse og i
kampen for at beskytte menneskerettigheder. Støtte fra familie, venner og lokalsamfund bliver ved med at være en vigtig støtte for disse unge mænd og kvinder, og
det sætter dem i stand til at trygt at udføre deres tjeneste.

Tak igen for jeres varme velkomst og for lokalsamfundets indsats for at sikre, at disse tapre mænd ikke skal blive glemt. Jeg må især takke Anders Straarup, som
har arbejdet hårdt for at sikre at denne begivenhed bliver vellykket og som personligt har taget mod os i dag og gjort det til en minderig dag. Til sidst vil jeg gerne
takke jer alle og lokalsamfundet som kom i dag for at vise deres respekt og sikre at de faldne vil blive husket.

Tak til jer alle.