Thomas Ralph Bevan Links 08 MAR 2021 From a family photo from Mike Brewser

Airman: a019025.htm Surname: Bevan Init: T R Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 61

P_link: p114.htm Plane: LAN R5679 Operation: Minelaying Crash_site: Near Grønhøj

Crash_d: d250942 Buried_d: b290942 C_link: c019.htm At_Next: Frederikshavn, gr. 27

"Udsendt på minelægningsoperation natten til den 25. september 1942 blev en Lancaster skudt ned over Jylland. Flyet ramte jorden ved Grønhøj nord for Karup. Alle ombord blev dræbt.
Hele den dræbte besætning begravedes den 29. september 1942."
(FAF)
Se Google Map p114 Lancaster R5679 og Luftfoto Grønhøj.

LAN R5679 styrtede ned her, tæt på her, overblik her. Se Nær nedstyrtningsstedet vest for
Resenfeldevej 17, 7470 Karup og avisartikel Himlen lyste op, da bombeflyet brændte.

En flyver blev dræbt, da han ramte jorden
her. Han kom ud af flyet for sent til at gøre brug af
faldskærmen. Den nåede ikke at folde sig ud.
Se I 1942 faldt et fly ned i Grønhøj.
Thomas Ralph Bevan's mor modtog et fotografi af ham i kisten formodentlig for at identificere ham.
Da der ikke var andre, der sprang ud med faldskærm, må det være ham, der sprang ud.
(Kilde: Mike Brewser i en email 24. januar 2011) Flyet brændte voldsomt, fastslog Gudrun Laigaard.
Næste dag så Bent Krath det udbrændte vrag. Begge udsagn støtter teorien om at den omkomne
flyver var haleskytten Thomas Ralph Bevan. Hans plads var i
REAR TURRET.

Sergeant (Air Gunner) Thomas Ralph Bevan, 19 år, var søn af John og Annie Bevan, Pontardulais, Glamorgan, United Kingdom. (Kilde: CWGC) Se mindeblad om Thomas Ralph Bevan og avisudklip.
Se hans navn på Pontarddulais War Memorial for de faldne fra området fra begge verdenskrige.

Alle 7 flyvere fra LAN R5679 blev begravet i Frederikshavn. Se Begravelse, del I - Begravelse, del II - Begravelse, del III -  Tysk gravmarkering - CWGC metalkors.
Se Foto af dette fly og Fotos og tekster fra David Geddes om Pilot L.W. Morrison og de andre flyvere.
Se Mindesten og 6 pdf filer i RAF Mindestue.

A Lancaster was shot down over Jutland on a minelaying operation the night before 25 September,
1942. The plane crashed at Grønhøj north of Karup. All on board were killed. The airmen were buried on
29 September, 1942. (Source: FAF)
See Google Map p114 Lancaster R5679 and Aerial photo Grønhøj.

LAN R5679 crashed here, at close range here, overview here. See Near the crash site west of Resenfeldevej 17 and  The sky lit up when the bomber burned.
One airman was killed, when he hit the ground
here. He got out of the plane too late to make use of his parachute. It did not have time to open up.
Thomas Ralph Bevan's mother received a photograph of him in his coffin presumable for identification purposes. Since there were no other parachutists he must
be the airman who bailed out.
(Source: Mike Brewser in an email of 24 January 2011) The plane burned violently, Gudrun Laigaard stated. Next day Bent Krath saw the burnt-out wreckage.
Both statements support the theory that the perished airman was the Rear Gunner Thomas Ralph Bevan. His place was in the
REAR TURRET.
See
In 1942 a plane fell down in Grønhøj. See his name on the Pontarddulais War Memorial to the fallen of both World Wars.

Sergeant (Air Gunner) Thomas Ralph Bevan, 19, was the son of John and Annie Bevan, of Pontardulais, Glamorgan, United Kingdom. (Source: CWGC)
He gave his life for those he loved and left us to remember. Mother and Wyn.  See memorial booklet of Thomas Ralph Bevan and press cutting.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 9.

All of the crew of LAN R5679 were buried in Frederikshavn. See Burial, part I - Burial, part II - Burial, part III - German grave markers - CWGC metal crosses.
See a Photo of this aircraft and Photos and texts from David Geddes about Pilot L.W. Morrison and other airmen followed by My uncle fell down in Grønhøj
The first email from David Geddes to Gregers Laigaard * Local information on air crash in Grønhøj 70 years ago * Lancaster located.
See They found the crash site * The crash site in the wood * They found pieces of wreckage. Decoy A/F Karup/Grove

When lost this plane had a total of 165 hours. Then it had a Merlin 22 engine. (Source: Lost Bombers)

See also  Lancaster * Lancaster Photos * No. 61 Squadron in Wikipedia * No. 50 & 61 Squadrons Association
Lancaster I R5679 QR-O
took off from RAF Syerston at 19.50 hrs on 24 SEP 1942. (Source: Aircrew Remembered has this + Archive Report.)
See the Memorial stone and 6 pdf files in the RAF Memorial Room. 7 airmen.