Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                       Updated:  11 JUN 2013

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anders Straarup.
4 af de 7 grave i Frederikshavn med besætningen fra Lancaster R5679.
Ralph Bevan's grav fik en krans fra hans familie og en rose til de andre grave.
De 7 grave fik en blomsterhilsen fra David Geddes og fra Lancastergruppen.

Photo: Anders Straarup.
4 of the 7 graves in Frederikshavn with the crew of
Lancaster R5679.
Ralph Bevan's grave had a wreath from his family, which laid a rose on the other graves.
The 7 graves had a floral tribute from David Geddes and from the Lancaster Team.

 Foto:
Anders Straarup.
En krans fra
Lancastergruppen
Til allierede flyvere og sømænd her og til besætningen på
Lancaster R5679.
Det er en tradition at lægge en blomsterhilsen til alle ved Opofrelsens Kors.

Photo: Anders Straarup.
A wreath from the
Lancaster Team
To Allied airmen and seamen here and to the crew of
Lancaster R5679.
It is a tradition to lay a floral tribute to all at the Cross of Sacrifice.