Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated:  03 JUN 2013

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 -
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Henning Dam.

Samtaler før højtideligheden. Bag gæsterne ses Morten Korch Museet.

Photo:
Henning Dam.

Conversations before the ceremony.

The Morten Korch Museum is behind the attendants.


Foto:
Henning Dam.

Samtaler før højtideligheden.

Photo: Henning Dam.

Conversations before the ceremony.