Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated: 09 OCT 2021

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henning Dam.
Efter den første del af højtideligheden gik folk ud til vejen.
Fanerne blev ført til området omkring Mindestenen.

Photo:
Henning Dam.
After the first part of the ceremony people walked to the road.
The standards were taken to the area around the Memorial Stone


Foto:
Niels Nørgaard Nielsen.
Mindestenen blev afsløret af Sofie Laigaard, 10 år, og Laura Laigaard, 13 år,
sammen med to unge medlemmer af Hjemmeværnet.

Photo: Niels Nørgaard Nielsen.
The
Memorial Stone was unveiled by Sofie Laigaard, 10, and Laura Laigaard, 13,
together with two young members of the  Danish Home Guard.