Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated: 09 OCT 2021

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henning Dam.
Squadron Leader Robert Hylands, RAF, som repræsentant for 
the UK Chief of Defence Staff på vegne af
Her Majesty’s Armed Forces. Se Tale af Robert Hylands.


Photo: Henning Dam.
Squadron Leader Robert Hylands 
RAF, representing 
the UK Chief of Defence Staff on behalf of Her Majesty’s Armed Forces.
See Speech by Robert Hylands.


Foto:
Henning Dam.

Oberst Steen Ulrich, chef for Helicopter Wing KarupFlyvestation Karup.


Photo:
Henning Dam.

Colonel Steen Ulrich, Commander of Helicopter Wing Karup on Air Base Karup.