Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated:  09 OCT 2021

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 -
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: Henning Dam.
P-pladsen ved Grønhøj Kro er fyldt op, så nogle parkerer på marken over for kroen.   
I den gamle hvide bygning med kørestald er RAF Mindestue under det grønne skilt.

Photo: Henning Dam.
The parking lot at Grønhøj Kro was occupied, so many cars were parked in the        
field opposite the inn. The RAF Memorial Room is in the old white building under      
the green sign. Once it was a stable for horses belonging to the guests of the inn.


Foto: Niels Nørgaard Nielsen.

Politihjemmeværnskompagni Viborg forbereder afspærring af en vejbane.

Photo: Niels Nørgaard Nielsen.
The Viborg Company of the Police Home Guard is preparing to block
the nearest lane.