Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated:  04 JUN 2013

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Fotos: Niels Nørgaard Nielsen.

Borgmester Søren Pape Poulsen,
Viborg Kommune lagde den første krans.
 

Squadron Leader Robert Hylands, RAF
lagde en krans med et kort:

I taknemlig erindring
United Kingdom
Chefen for forsvarsstaben
på vegne af
Hendes Majestæts væbnede styrker.
 

Photos: Niels Nørgaard Nielsen.

Mayor Søren Pape Poulsen, the Municipality
of Viborg, laid the first wreath.
 

Squadron Leader Robert Hylands  RAF
laid a wreath with a card saying

In grateful memory

The United Kingdom
Chief of Defence Staff
on behalf of
Her Majesty´s Armed Forces