København - Bispebjerg Kirkegård - Monument                                          Updated: 03 SEP 2019


 Det store kors
her, Cross of Sacrifice, på København - Bispebjerg Kirkegård.
Foto fra 9. maj 2008 viser kranse og blomster lagt 4. og 5. maj - 63 år efter
Danmarks befrielse. Se navne på PLAN med grave for alle allierede soldater begravet her.

Den tyske kapitulation blev meddelt i BBC aftennyhederne 4. maj 1945 kl. 20.36,
6 minutter inde i den normale udsendelse. (Hør udsendelsen fra start på YouTube.)
Klik Hør frihedsbudskabet igen og klik på pilen for Start for alene at høre budskabet.
"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i
Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig."
(Nogle tyskere blev ved med at skyde.
Den 5. maj 1945 blev en B-24 skudt ned af U-534!
Sidste flyver blev skudt ned 9. maj 1945 på fototur, 4 dage efter krigens afslutning!)

Kranse lægges normalt ved det store kors, Cross of Sacrifice, der findes på
de 5 centralkirkegårde, hvor allierede flyvere blev begravet under en stor del af krigen.
Se Esbjerg, Aabenraa, Svinø, Frederikshavn og Lemvig.

The Cross of Sacrifice here at Copenhagen - Bispebjerg Cemetery.
Photo from 9 May, 2008 shows wreaths and flowers laid on 4 and 5 May - 63 years
after the liberation of Denmark. See PLAN with graves of all of the allied soldiers buried here.

The German surrender was announced in the BBC evening news on 4 May, 1945.
The announcement came at 20.36, 6 minutes after the start of the normal broadcast.

"Just now we have been informed that Montgomery has stated that the German forces
in the Netherlands, North West Germany and in Denmark have surrendered."
(Some Germans kept shooting.
On 5 May 1945 a B-24 was shot down by U-534!
The last airman was shot down on 9 May 1945, 4 days after the end of the war!)

Wreaths are normally laid at the Cross of Sacrifice, of which there is one in each of the
5 central cemeteries, where allied airmen were buried during a great part of the war.
See Esbjerg, Aabenraa, Svinø, Frederikshavn and Lemvig.