Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone                Links                     Updated:  04 JUN 2013

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 20 - 21

  

Foto: David Geddes den 26. maj 2013. 62 allierede flyvere og 3 sømænd blev begravet på Frederikshavn Kirkegård. Nogle af de tyske grave ses også her.

Photo: David Geddes on 26 May 2013. 62 Allied airmen and 3 seamen were buried in Frederikshavn Cemetery. Some of the German graves are also seen here.