Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                       Updated: 09 OCT 2021

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anders Straarup.
Den 27. maj 2013 så David Geddes Den Jyske Hingst i Randers.
En stærk arbejdshest uden en rytter.

Photo:
Anders Straarup.
On 27 May 2013 David Geddes saw the stallion
Den Jyske Hingst in Randers.
A strong work horse without a rider.

 


Foto:
Anders Straarup.
Jørn Bahnsen fortalte David Geddes om Ebeltoft Militærhistoriske Samling.
Ved afsløringen i Grønhøj mødte Jørn Bahnsen med en fane fra samlingen.

Photo: Anders Straarup.
Jørn Bahnsen told David Geddes about Ebeltoft Militærhistoriske Samling.

At the unveiling in Grønhøj Jørn Bahnsen appeared with a standard from his collection.