Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone                Links                     Updated:  04 JUN 2013

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Karen Straarup.
Anders Straarup med Mike Brewser, hans hustru, svoger og hans sønner.
En flyver faldt ned i Grønhøj. Det var T. R. Bevan fra deres familie.

Photo: Karen Straarup.
Anders Straarup with Mike Brewser, his wife, brother in law and his sons.
One airman fell down in Grønhøj. It was T. R. Bevan from their family.Foto:
Anders Straarup.
David Geddes og andre familiemedlemmer knyttet til
L.W. Morrison
ved Opofrelsens Kors på Frederikshavn Kirkegård den 26. maj 2013.

Photo: Anders Straarup.
David Geddes and other family members of
L.W. Morrison
at the Cross of Sacrifice in Frederikshavn Cemetery on 26 May 2013.