Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                       Updated: 09 OCT 2021

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anders Straarup.
Fregatten Jylland i Ebeltoft er meget interessant.Photo:
Anders Straarup.
The Fregatten Jylland in Ebeltoft is very interesting.
 Foto:
Anders Straarup.
David Geddes ved
Mindesten for 7 flyvere fra STI BF506 rejst her ved Bøgballe.
Den
21 April 2013 mødte slægtninge fra New Zealand og UK danskere her 70 år
efter at de havde mistet deres kære. David Geddes var meget rørt over historien.


Photo:
Anders Straarup.
David Geddes at the
Monument to 7 airmen from STI BF506 erected near Bøgballe.
On
21 April 2013 relatives from New Zealand and the UK met Danes here 70 years
after they had lost their loved ones. David Geddes was very moved by the story.