Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated: 09 OCT 2021

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Fotos: Niels Nørgaard Nielsen. 

Oberst Steen Ulrich,
chef for Helicopter Wing Karup
lagde en krans fra
Flyvestation Karup.

Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, stabschef
for Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland

lagde en krans fra Hjemmeværnet.

 

Photos: Niels Nørgaard Nielsen.

Colonel Steen Ulrich,
Commander of Helicopter Wing Karup

laid a wreath from Air Base Karup.

Lt. Colonel Thomas Bjørnbak, Chief of Staff
of Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland
laid a wreath from the Danish Home Guard.