Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated:  03 MAR 2015

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Fotos: Niels Nørgaard Nielsen.

ROF Poul Vester, HVK Kongenshus
var nøglepersonen i kontakten med
Hjemmeværnet.
Se Tale af Poul Vester og artiklen
Storslået og minderig eftermiddag med fotos.

Se Tale af David Geddes på vegne af
flyvernes familier. Se hans mange fotos.

Anders Straarup fremhævede, at vi ikke
alene hædrer de 7 flyvere, men indirekte
også alle andre allierede flyvere og andre,
der hjalp til at få afsluttet krigen med det
resultat, der kom ud af kampen.

Photos:
Niels Nørgaard Nielsen.

ROF Poul Vester, HVK Kongenshus
was the key person in the contact with
the Danish Home Guard.
See Speech by Poul Vester and his
article with many photos.

See Speech by David Geddes on behalf of
all the families of the crew. See his webalbum.

Anders Straarup stated that we not only
honour the 7 airmen, but indirectly also all
other Allied airmen and others who helped
to finish the war the way it happened.