Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated: 09 OCT 2021

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henning Dam.

27 faner! Den historiske fane og 15 faner fra Hjemmeværnet.
Major Peder Korshøj sørgede for at fanerne blev vist med stil.

Photo:
Henning Dam.

27 standards! The historical standard and 15 standards from
the Danish Home Guard. Major Peder Korshøj saw to it that
the standards were shown with style.


Foto:
Henning Dam.

11 faner fra soldaterforeninger i Viborg og andre.
Peder Korshøj og Anders Straarup klar til højtideligheden.

Photo: Henning Dam.

11 standards from societies of old soldiers in Viborg and others.
Peder Korshøj and Anders Straarup ready for the ceremony.