Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated:  04 JUN 2013

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

Fotos: Niels Nørgaard Nielsen.

Sækkepibespiller Glen Ross Gillespie
spillede Highland Cathedral
Amazing Grace
the Sleeping Tune.

Trompetist Birgit Lyby Damgaard fra
Prinsens Musikkorps
spillede til
En lærke letted og
Altid frejdig, se i programmet.
Til sidst The Last Post.

Se En lærke letted oversat af
Edward Broadbridge til lejligheden.

Photos: Niels Nørgaard Nielsen.

Piper Glen Ross Gillespie
played Highland Cathedral
Amazing Grace and
the Sleeping Tune.

Trumpeter Birgit Lyby Damgaard from
Prinsens Musikkorps
accompanied
A Lark Ascended and
Always dauntless, see the programme.
The Last Post concluded the ceremony.
A Lark Ascended was translated by
Edward Broadbridge for the occasion.