Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone                Links                     Updated:  04 JUN 2013

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henning Dam.

Efter kransenedlæggelserne.

Photo: Henning Dam.

After the wreathlaying ceremony.
 Foto:
Henning Dam.
Flyverpræst Kåre Egholm Pedersen, Anders Straarup, øjenvidnet Bent Krath,
David Geddes og trompetist Birgit Lyby Damgaard.

Photo: Henning Dam.
Air Force Chaplain Kåre Egholm Pedersen, Anders Straarup,
the eye witness Bent Krath, David Geddes and trumpeter Birgit Lyby Damgaard.