Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated: 09 OCT 2021

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rudy Mertner.
Flyvevåbnet lavede 1. overflyvning med 4 lette skolefly T-17, SAAB Supporter,
hvor 1 af de 4 fly brød ud af formationen for at symbolisere et tabt fly.

Photo:
Rudy Mertner.
The Royal Danish Air Force made the first flypast with 4 light training aircraft
T-17, SAAB Supporter, where 1 of the 4 planes broke out of the formation to
symbolize a lost plane.


Foto:
Rudy Mertner.
I 2. overflyvning er formationen igen fuldtallig for at vise, at nye mænd og
maskiner erstatter tab.

Photo:
Rudy Mertner.
The formation is complete again in the second flypast to show that new men
and planes take over, when planes are lost.