Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated:  03 DEC 2018

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 -
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

LAN TEAM  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Foto: Preben Madsen.                                                                                 
Lancastergruppen bag projektet.
Knud Gaarn-Larsen, Gregers Laigaard, Gerhardt Hørdum og Anders Straarup
sammen med David Geddes.

Photo: Preben Madsen.                                                                              
The Lancaster Team behind the project.
Knud Gaarn-Larsen, Gregers Laigaard, Gerhardt Hørdum and Anders Straarup
together with David Geddes.
        


Foto: Anders Straarup.
David Geddes med Mike Brewser, hans kone og nevøer.Photo: Anders Straarup.
David Geddes with Mike Brewser, his wife and nephews.