Lancaster R5679 - Grønhøj - Mindesten - Memorial Stone              Links                     Updated:  04 JUN 2013

 Afsløring af Mindesten 2013 - Unveiling of the Memorial Stone 2013 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Niels Nørgaard Nielsen. Velkommen ved Anders Straarup på vegne af
Lancastergruppen.
Foto: Rudy Mertner. Flyvevåbnet lavede 2 overflyvninger i formationen "mistet flyver", se Skarrild og
Svinø.
Sækkepibespiller Glen Ross Gillespie spillede Highland Cathedral efter første overflyvning.
Mere næste side.

Photo: Niels Nørgaard Nielsen. Welcome by Anders Straarup on behalf of the
Lancaster Team.
The Royal Danish Air Force made 2 flypasts with the Missing man formation, see Skarrild and Svinø.
Piper
Glen Ross Gillespie played Highland Cathedral after the first flypast. More next page.