Omkring Philson - Around Philson
 Via Kristian Zouaoui  Updated:  04 OCT 2021 

Se Sgt James Alexander Summers Philson og HAM AE300.
Fotos af Philson
Vigtig note fra Philson      
Politirapport s. 1  2  3  4
Ole Kraul om flyet og de 3 andre flyvere s. 1  2  3 
Ole Kraul om Philson s. 1  2  3 
Artikel om Ole Kraul  
                  
Foto af Philson ved Daugaard Kro                         
Philson om sin tale * Manuskript til Philsons tale  
      
Palle Høybye i 1980 om Philson - avisside
Fra J. A. S. Philson til
Kristian Zouaoui 2011                       
Brev fra 106 Squadron side 1  side 2
Allied Air Crashes - Stouby  
Se også Bannisters rapport
Foto af en Hampden

Operations Order 
Operations Record Book  
ORB - Details of Work

Krigsfange - POW Questionnaire
Palle Høybye - 80 år i 1987     
Foto fra Philsons besøg i 1952 
Fotos fra Philsons besøg i 1980  

En personlig beretning fra Philson i 2012 med venlig tilladelse og hilsener.
De fleste af disse filer er indsamlet eller lavet af Ole Kraul gennem en årrække.
Fra ham gik de videre til Kristian Zouaoui. Se også
Manuskript til Philsons tale.   
Mogens Dam, Stouby Lokalarkiv indscannede filerne og sendte dem til brug i www.airmen.dk. Tak! Om plancher og foredrag 22. marts 2012

Se plakat og stikord til Foredrag 19. marts 2015. Se Om foredrag i Stouby.
Se fotos fra foredrag 19. marts 2015 og udstillede plancher. Fotos: Mogens Dam.
Han døde 30. juli 2019, se mere i tekst på engelsk.

J. A. S. Philson SEP 1945

Sgt J.A.S. Philson
the Wireless Operator of
HAM AE300
.
Photos of Philson
Important note from Philson
Police Report p. 1  2  3  4
Ole Kraul about the plane
and 3 airmen p. 1  2  3 
Ole Kraul about Philson p. 1  2  3 
Photo, Philson at Daugaard Inn
Philson about his speech
Manuscript for Philson's speech 
Palle Høybye in 1980 about Philson
From Philson to
Kristian Z.2011
Letter from 106 Squadron 1   2
Allied Air Crashes - Stouby  
See also Bannister's report
Photo of a Hampden

Operations Order 

Operations Record Book  
ORB - Details of Work
POW Questionnaire

Palle Høybye - 80 in 1987       
Photo from Philson's visit in 1952
Photos from Philson's visit in 1980

A personal account from Philson in 2012 with his kind permission & greetings.
Most of these files were collected or made by Ole Kraul in many years.
From him they were passed on to Kristian Zouaoui, see
Manuscript.
Mogens Dam, Stouby Lokalarkiv scanned the files and forwarded them
for use in www.airmen.dk. Thanks! Picture posters + lecture 22 MAR 2012

See photos from lecture 19 MAR 2015 and picture posters.
He passed away on 30 JUL 2019.See "Hamish" Philson at RAF Metheringham.