Hampden I AE300 - Note fra J. A. S. Philson In English Links Omkring PhilsonAround Philson Opdateret: 10 FEB 2012

 Den 12. september 1941 kl. 03.25 styrtede HAM AE300 ned her 400 m sydøst for Hornum Kærvej 12, 7140 Stouby. Se Google Map p047 Hampden AE300.
Den 23. november 2010 modtog www.airmen.dk denne note med en korrektion fra J. A. S. Philson via Kristian Zouaoui, Rask Mølle:

"
Philson beder mig oplyse dig, at de ganske korrekt blev angrebet af et ukendt fjendligt fly men at Hampden' på intet tidspunkt var i brand. De mistede den styrbords
motor og tabte brændstof fra den styrbords vingetank...men ingen brand ombord.
Philson oplyser, at de besluttede at udsende melding hjem og vende om ude over Nordsøen - retur til Danmark - da de ikke kunne nå England med brændstofreserven.  

Meldingen blev faktisk opsnappet hjemme ( Philson har et brev stilet til hans far fra hans øverstbefalende ) og kalkulationen dér og ombord på flyet var næsten
identisk i forhold til den reelle position.
Da Philsons signal forsvandt var basen overbevist om, at de var styrtet i havet.

Det blev diskuteret ombord om muligheden for at nå Sverige men piloten oplyste, at han ikke ville være i stand til at foretage undvigende manøvrer, hvis de blev
angrebet igen, hvorfor de valgte at "stå af" ved Stouby.


Philson er iøvrigt sikker på, at piloten Bannister ikke blev fastklemt i kabinen men at han stående på vingen med en hånd på styregrejerne kastede sig fremefter og
udefter og efterfølgende ramte haleplanet i faldet.


Philson oplyser iøvrigt at han selv, på trods af sine kun 21 år, havde været ved 106 Sqdn. længst, med 36 operative togter og så iøvrigt var ansvarlig for våbenuddannelsen...  Det er Philsons udtrykkelige ønske, at I retter ukorrekthederne  hurtigt - på det iøvrigt glimrende site."
 

Kommentar: En klog beslutning at springe ud over land i stedet for at drukne i Nordsøen! I mindst 3 andre fly regnede man også chancen for at nå England for lille:

Efter
angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West 13. august 1940 nåede BLE T1889 Nordsøen, vendte om og nødlandede ved Vust (her).
Besætningen overlevede.

Efter et opgivet angreb på Aalborg den 22. februar 1944 nåede B17 42-31377 20 minutter ud over Nordsøen og vendte om. 9 flyvere overlevede!
Schrenk har meget
mere!


Den 24. august 1944 nåede B24 4440443 ud over Nordsøen. Besætningen bortset fra piloten sprang ud. 9 flyvere druknede! Piloten klarede at flyve til England!

Heldigvis overlevede Philson! Den 30. december 2011 skrev han til mig:
"Kære Anders, Tak for dine venlige gode ønsker. Når jeg fortæller dig, at min afdøde hustru og jeg fik 6 børn, fra hvem der nu er 12 børnebørn og 11 oldebørn, kan du
få en ide om, hvor stille julen er hos os! Der er ingen mangel på latter fra små børn - musik fra engle."